Årberättelsen för 2021

Ledare under året: Anna Steen, Anders Steen, Ellen Ekström, Mikael Svensson, Tomas Ericson och Stina Lundgren Högblom.

Aktiviteter för spårare/upptäckare

Under vårterminen var det scouter varannan vecka pga pandemin, men det blev ändå sju kvällar, alla kvällar höll till utomhus. Vi hade en ganska jämn skara med scouter närvarande på scoutkvällarna, knappt tio scouter varje kväll.

Det gjordes allt ifrån pulkaåkning och hajkbrickor, till eldning, rymdfarkoster och ett mordmysterium “Among us” (som ett tv-spel).

Vi åkte även på ett sommarläger i Issjö tillsammans med andra stockholmskårer.

Ledare som var med under våren var Anders, Ellen, Tomas och Stina (Mikael har inte varit med på plats men fortfarande fixat med allt administrativt.)

Under höstterminen ökade vi upp till varje måndag igen då restriktionerna tillät det, dock höll vi oss fortfarande mest utomhus. Under hösten var vi också en jämn skara med närvarande scouter, knappt tio varje kväll. Det som gjordes under hösten var bland annat eldning och matlagning, bakat bullar, “scout i test”, spårning och knivkväll. Vi var även med och tävlade på Kämpaleken i Farsta, också det med många andra kårer från Stockholm.

Ledare som var med hösten var Ellen, Anders Anna, Tomas och Stina. (Mikael har inte varit med på plats men fortfarande fixat med allt administrativt.)

Statistik VT HT

VT -21HT -21
Antal träffar7 st14 st
Antal barn som var med minst en gång12 st14 st
Antal barn per kväll, medelvärdec:a 10 stc:a 8 st
Antal kvällar varje barn var med på, medelvärdec:a 5 stc:a 8 st

Aktiviteter för äventyrare och äldre

Under året har vi inte haft någon verksamhet för äventyrare och utmanare, dels pga av ledarbrist men även för att vi inte haft så många scouter i den åldersgruppen.

Ledarkvällar

Under året har vi ca tre möten per termin där vi bland annat pratat om lägret 2022, vad vi ska göra med våra lokaler, såsom om-målning osv. Vi har även planerat inför terminen och andra speciella kvällar.

Vi har haft en arbetsdag i friggeboden och rensat ordentligt bland våra prylar.

I november hade vi även en ceremoni för Anders som varit ledare i över 25 år som firades med många gamla scouter och ledare.

Ekonomi

Inkomster13 979,50 kr
Utgifter11 770,14 kr
Överskott2 209,36 kr

Årsmöte 2022

Den 22 februari kl. 18:30 är det årsmöte i föreningen.

Alla medlemmar, både scouter och ledare, är välkomna att vara med och besluta om kårens verksamhet under året som kommer.

Förslag och motioner att ta upp på årsmötet skickas till styrelsen via den vanliga e-postadressen.

Årsmötet kommer sannolikt hållas digitalt och mer information kring detta kommer när mötet närmar sig.

Uppdatering:

Årsmötet kommer ske både digitalt och på plats hemma hos en av ledarna.

De som vill ansluta digitalt gör det via denna länk: https://meet.google.com/cra-svwa-kgc

Viktigt under VT -22

Pulka första kvällen. Om det gott om snö den 31 jan så åker vi pulka i Fregattbacken första kvällen (ta gärna med egen pulka). Vi samlad i så fall där, inte i kyrkan. Om snön uteblir så ses vi i kyrkan som vanligt och hittar på något annat skoj istället.

Kalendern. Alla vårens datum, förutom hajken, hittar ni i kalendern.

Hajk. Det blir en längre hajk (två övernattningar) kring nationaldagshelgen.

Tunnelbanejakten. Detta är en tävling för äldre scouter (13+) som hålls i Stockholms innerstad varje och vi hoppas att kåren kan ställa upp med ett lag i år. Mer information kommer senare.

Läger. Sommarens stora läger är, förstås, det nationella Jamboreet. Vi har en egen sida om lägret men det viktigaste just nu är att anmälan ska vara inne senast 23 januari. Kontakta ledarna om ni har frågor kring detta eller lägret i allmänhet.

Korvgrillning inför lägret. För att sänka priset på lägret en aning kommer vi att sälja grillad korv och hembakade bullar på Kilsvikens båtklubb lördagen den 7 maj.

Lov. Den 28 februari och den 14 april är det ledigt från scouterna.