Trivselregler

För att våra scoutkvällar ska vara roliga och trevliga så har vi de här trivselreglerna:

  • Vi är snälla mot varandra och delar med oss.
  • Vi har scouttröja eller scoutskjorta så ofta vi kan. Läs mer på vår sida om Kläder och utrustning.
  • Vi pratar bara när det är vår tur att prata.
  • Vi använder bara mobiler när ledarna ber om det.
  • Vi lyssnar när andra pratar.
  • Vi hjälper varandra.
  • Vi lär oss varandras namn.
  • Vi springer inte i kyrksalen.