Böner

Nyingbön

Käre far i himlen
Tack att jag finns till
Hjälp mig leva riktigt
Göra det du vill
Lär oss här på jorden
Tycka om varann
Låt oss få en framtid
Skyddad av din hand
Amen

Scoutbönen

Käre fader i din himmel
Du som alltid hjälper mig
Vart jag går i världens vimmel
Hör min bön som söker dig
Hjälp mig leva dig till ära
Hedra Sverige, mor och far
Min och andras bördor bära
Hjälp mig lyda scouters lag
Amen