Vad kostar det?

Medlemsavgifter

400 kr/läsår (vi följer skolårskalender).

Halva priset om man börjar på en vårtermin.

Scouter som även är ledare betalar halv avgift.

Kläder och utrustning

Ungefär 100-200 kr/år för kläder, beroende på hur snabbt ditt barn växer.

Mer information på sidan Kläder och utrustning.

Hajker och läger

Målsättningen är att alla scouter ska kunna vara med på en hajk per termin och ett läger per år.

Ungefärliga priser hittar du på sidorna En vanlig hajk och Ett vanligt läger.

Hur betalar jag?

Kåren skickar ut fakturor för medlemsavgifter, hajker, läger och kläder ungefär fyra gånger om året. Du kan då att betala via bankgiro eller Swish.