Andra rop när något är bra

Sirrevipp, Viddevipp
Kattegatt, Skratteratt
SKOJ!

Loj, Loj, Loj
Voj, Voj, Voj
JÄTTESKOJ

Tjimelacke, Tjimelacke
Tja, tja, tja
Bolmelacke, bomelacke
Ba, ba, ba
Tjimelacke, bomelacke
Tjim, bom , ba
Detta gjorde ni verkligen bra!
Tja!

Cykelstyre cykelstyre
Hoj hoj hoj
Detta va skoj!

Den va fin i kanten, på me vanten
Cykel scania vabis, faderullan lej
För din egen skull (pling)
Och den långa ludna svansen
(snus/snusförbud)

Åhhh….fanclub!

Skrattskratterattskratteriumskratt
HA!

Fiddelifi
Vilken fin melodi
Ni sjöng den så bra
Så bra den kan bli