Pulka på måndag

Hej.

Vi kör igång scoutterminen med fart och fläkt 🙂

Första kvällen ska vi åka pulka i Fregattbacken.

Tid och plats:
18:30-20:00 vid Fregattbacken (inte kyrkan).

Att ta med:

 • varma kläder,
 • hjälm,
 • pulka eller annat att åka på (inte snow racer).

Vi kommer bjuda på varm dryck i slutet av kvällen.

Hör av er om ni undrar något.

Mvh. ledarna

Nu börjar vårterminen

Hej allihopa!

I vår Kalender hittar ni nu vårens datum. Precis som förra terminen så kör vi träffar varannan måndag. Vi kommer tyvärr inte kunna ha några online-träffar den här terminen.

Viktigt att tänka på redan nu:

 • Första kvällen är ska vi åka pulka i Fregattbacken, så alla scouter måste ta sig dit istället för till kyrkan.
 • Vi vill gärna ha en hajk i slutet av terminen, men det kommer kräva att merparten av scouterna vill följa med och att föräldrar ställer upp för att skjutsa till och från.

PS. Vi vill också passa på att tacka våra nya hjälpledare som kommer stötta våra ordinarie ledare så att vi får en rolig (och stressfri) vårtermin.

Årsmöte 9 februari

Den 9 februari kl. 19 är det årsmöte i föreningen.

Alla medlemmar är varmt välkomna att vara med och bestämma vad kåren ska göra och hur den ska styras.

Vi ses, givetvis, digitalt i år. Surfa till https://meet.google.com/sqg-rzhw-pcx kl. 19 den 9 feb för att vara med på mötet. Kontakta Mikael Svensson, 070-0029433, om du har frågor kring det tekniska.

Kontakta kåren innan 12 feb 2 feb om du vill ta upp något särskilt på mötet.

Dagordning:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt.
 4. Verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår samt revisionsberättelsen.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Riktlinjer för kommande verksamhetsår.
 7. Fastställande av eventuell medlemsavgift.
 8. Val av styrelsens ordförande, tillika ordförande för föreningen.
 9. Val av vice ordförande och kassör.
 10. Val av revisor och en revisorssuppleant.
 11. Val av övriga funktionärer.
 12. Val av två ledamöter till valkommittén.
 13. Val av ombud till equmenias riksstämma samt region Stockholms regionstämma.
 14. Val av ombud till Nacka missionsförsamlings styrelse.
 15. Val av ombud till övriga organisationer.
 16. Förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen.
 17. Övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.
  1. Kårmärke
  2. Frågor från Equmenia Stockholm

Vi ses.