Bara tre-fyra scoutkvällar kvar

Julskyltningen syns på stan och scoutterminen närmar sig sitt slut, men än är det lite kvar.

8-12 år:

21 nov: Kniv, yxa, såg och eld. Helt enkelt ett “uppsamlings-heat” för att de som vill ta något “bevismärke”. De som redan nått upp till kraven får göra annat, lite beroende på vad de scouterna själva vill och vad vi har för material tillgängligt.

28 nov: Sång, musik och lägerbål.

5 dec: Kniv, yxa, såg och eld om det behövs. Ytterligare ett “uppsamlings-heat” för att de missade kvällen den 21:a. Även denna kväll bestäms det faktiska programmet på plats, baserat på vilka scouter som dyker upp och vad de vill hitta på.

12 dec: Avslutning. Det är på avslutningen som vi officiellt välkomnar nya scouter in i kåren och delar ut märken och halsdukar.

Tonår:

23 nov: Tävlingar.

3 dec: Tacolunch med gänget från Rönninge.

7 dec: Skönsång.

Vetenskap eller andlighet?

Det här är en övning där scouterna måste fundera kring sina egna värderingar, sin syn på samhället och mycket annat. Övningen är inspirerad av Linjen och Fyra hörn men istället för att ta ställning till ett påstående så ska man ta ställning hur väl olika ord stämmer in på två specifika påståenden; “Hur starkt är ordet kopplat till vetenskap respektive andlighet?”.

Gör så här:

 1. Rita upp ett kors (tänk koordinatsystem) på ett bord eller på marken. Den ena linjen representerar en skala mellan “starkt kopplad till religion” och “inte alls kopplat till religion”. Den andra linjen representerar skalan från “starkt kopplad till vetenskap” till “inga alls kopplat till vetenskap”.
 2. Om man håller till kring ett bord: Låt scouterna välja ut några markörer som de kan placera på koordinatsystemet.
 3. Läs upp ett ord, ex. “scout” eller “civilisation”. Tänk på att ord kan ha olika tolkningar och det kan därför vara bra att kolla så att alla scouterna har ungefär samma syn på vad ordet betyder innan ni går över till att faktiskt värdera ordet.
 4. Scouterna ska nu placera sig i på “spelplanen” utifrån hur stark koppling de anser att ordet har till vetenskap resp. religion (eller andlighet).
 5. Diskutera med scouterna hur de resonerat. Resonerar de utifrån ett personligt perspektiv eller ut ett mer allmänt perspektiv? Sätter de ordet i ett svenskt eller globalt perspektiv?

Bilden nedan visar hur fyra scouter (snigeln, fisken, hunden och kaninen) har placerat sig för att visa sin syn på ett ord:

vetenskap-kontra-religion

Exempel på ord som man kan ta upp:

 • Intressen och yrken: Scout, Läkare, Lärare
 • Koncept: Natur, Kunskap
 • Livsåskådning och andlighet: Liv, Filosofi, Kyrka, Gud, Egenvärde.
 • Mänskligheten: Människa, Gemenskap, Ung människa, Gammal människa, Rättvisa, Familj.
 • Relationer: Vänskap, Känslor, Kärlek.
 • Världen: Samhälle, Politik, Krig, Fred, Civilisation, Sverige, Europa, USA, Mellanöstern, Afrika, Östasien.
 • Annat: Skola, Självmordbombare, Konst, Förtryck.

Ledarna ser fram emot tonåringarna

Igår planerade tonåringarna en spårning för ledarna. Det enda som är känt om detta är att spårningen kommer gå av stapeln den 12 oktober, gissningsvis i närheten av Björknäs och gissningsvis håller den på ungefär 19-21 på kvällen.

Ledarna är superpeppade i alla fall!

PS. Vi avslutade kvällen med den intressanta övningen Vetenskap eller andlighet?.