Mitt engagemang

Som förälder till en scout i vår kår så behöver du egentligen inte göra speciellt mycket. Vi vet att ”vardagspusslet” är svårt att lägga ibland och vi vill inte att scoutkåren ska vara ytterligare något du känner att du måste engagera dig i.

Som förälder förväntar vi oss att du:

  • betalar till barns medlemsavgift,
  • ser till att ditt barn är i tid,
  • ser till att ditt barn har rätt kläder.

Utöver detta är det mycket värdefullt för oss när föräldrar:

  • kan ställa upp och skjutsa till och från hajker,
  • donerar ved och annat vi kan såga, hugga och elda,
  • är öppna med sina barns eventuella funktionsvariationer och särskilda behov.