Scoutlivet

Måste man vara ute i skogen för att vara scout? Nej, scoutverksamheten bygger på mer än bara friluftsliv. Det handlar om att ha roligt och samtidigt utvecklas som människa.

För att uppnå detta läggs scoutverksamheten, i möjligaste mån, upp enligt sju principer som kallas för Scoutmetoden:

  • Lära genom att göra
  • Stödjande ledarskap
  • Symboler och ceremonier
  • Patruller
  • Friluftsliv
  • Samhällsengagemang
  • Scoutlöftet

Vi har en egen sida om scoutmetoden och hur vi jobbar med den i vår kår.