Hålchiffer

Hålchiffer, eller hålkrypto som det också kallas, är klurigt chiffer som är svårt att knäcka. Principen är att du och den du vill skicka meddelanden till ha skapat en ”mall” med hål enligt ett visst mönster. För att skriva/läsa meddelanden till varandra så lägger ni mallen över pappret och skriver/läser bokstäverna i hålen på mallen.

Exakt hur ni gör finns beskrivet i den utmärkta PDF:en Omkastningskrypto från Göteborgs universitet. Här är den korta sammanfattningen:

Man lägger ett speciellt raster med hål över en kvadrat och skriver in klartextens bokstäver genom hålen i rastret, vrider rastret ett kvarts varv och fortsätter att skriva in. Kryptotexten läses som vanligt, rad för rad, i kvadraten med bokstäverna.

Testa själv