Stillsamt

Gå med mig

//:Gå med mig, gå med mig
Gå med mig, gå med://
//:Sår mot sår, hud mot hud
Gå med mig Gud://

Bli Stilla

Bli stilla låt tystnaden föra dig nära
Närvaron finns där. En kraft som vill bära.
Ja, öppna det rum som står låst djupt inom dig.
Barnet som bor där och stumt skriker: ”hör mig!”
Du är en bön. Gud är din bön
Låt oron få sjunka som stenar mot botten.
Hela ditt liv är ett samtal med honom.
Som bär universum och bor i ditt hjärta.
Han delar ditt liv både glädjen och smärtan.
Du är en bön. Gud är din bön.
Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära.
Närvaron finns där. En kraft som vill bära.
Ja, våga den tillit som bor djupt inom dig.
Lyssna till rösten som kallar dig: ”följ mig!”
Du är en bön. Jag är din bön.

Du är helig

Du är helig, du är hel.
Du är alltid mycket mer.
Än du nånsin kan förstå, du är nära ändå.
Välsignad vare du, som kommer hit just nu.
Välsignade vår jord, blir till bröd på vårt bord.
Du är helig, du är helhet,
du är närhet, hela kosmos lovar dig!
Hosianna, hosianna, hosianna,
Hosianna, vår Gud.

Herre hör min bön

Herre hör min bön
Herre hör min bön
Svara mig när jag ropar

Vila i mig

Vila i mig, du skall se att allt ska bli
Stilla i mig. Genom mig kan du bli fri.
Jag finns här hos dig. Fast vågorna går höga,
Kan du vila, vila, vila i mig.
Lita på mig, om du bara tar min hand
Leder jag dig till en lugn och skydda hamn.
Jag finns här hos dig. Fast vågorna går höga
Kan du lita, lita, lita på mig.

Bara i dig

Bara i dig har min själ sin ro
Bara i dig min Gud
Bara i dig har min själ sin ro
Bara i dig min Gud
Från honom kommer mitt hopp
Bara han är min klippa
Min frälsning och min borg
Jag skall inte vackla

Du vänder ditt ansikte

Du vänder ditt ansikte till mig
Och ler mot ditt barn som en mor
Ditt ansikte lyser som solen
Det är detta som gör att jag tror –
Att du ler emot mig som en mor

Här nära

//:Här, nära, närmre än jag anar
Finns du som känt mig, innan jag fanns till://
Innan jag har sökt dig, innan jag har bett.
Har du i kärlek sett mig
Och tänkt det som är rätt
Du är väl förtrogen med tankarna jag bär
Du går alltid med mig, du är …

//:Här, nära, närmre än jag anar
Finns du som känt mig, innan jag fanns till://
Alla ord och tankar, allting som jag gör
Vill jag att du delar, vill jag att du hör.
Du behöver inte ritual och formulär
Du vill alltid lyssna du är …

//:Här, nära, närmre än jag anar
Finns du som känt mig, innan jag fanns till://

Du vet väl om att du är värdefull

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du
Det finns alltför många som vill tala om
Att du bör vara si och så
Gud fader själv han accepterar dig ändå
Och det kan du lita på
Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du
Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dig
Men du är fri att göra vad du vill med den
Säga ja eller nej
Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du

Trosbekännelsen

Jag tror på en Gud som är helig och varm
Som ger kampglöd och identitet
En helande Gud som gör trasig till hel
Som stärker till medvetenhet
Som stärker till medvetenhet
Som stärker till medvetenhet
Jag tror på en Gud som gråter med mig
När jag gråter så allting är gråt
En tröstande Gud som kan trösta likt den
Som väntar tills gråten gått åt
Som väntar tills gråten gått åt
Som väntar tills gråten gått åt
Jag tror på en Gud som bor inom mig
Och som bor i allt utanför
En skrattande Gud som kan skratta med mig
Som lever med mig när jag dör
Som lever med mig när jag dör
Som lever med mig när jag dör

Ropa till Gud

Min Jesus, min Herre
Gud det finns ingen som du
Min lovsång jag ger till Dig mer och mer
Förundrad av Din kärleks djup
Du tröstar, Du skyddar
Styrker den vacklandes steg
Formar min dag, mitt liv och mitt jag
För alltid vill jag tillbe Dig
Ropa till Gud över hela vår jord
Stiger en hyllning en hymn utan ord
Berg faller ner, havets vågor bryts
När dom hör Herrens namn
Din kärlek och glädje nu fyller min själ
Min sång går till Honom som gjort allting väl
Inget kan mätas med löftet jag har i dig

Guds kärlek är

Guds kärlek är som stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett oändligt hem
Vi frihet fick att bo där gå och komma
Att säga ja till Gud och säga nej
Guds kärlek är som stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett oändligt hem
Vi vill den frihet där vi är oss själva
Den frihet vi kan göra något av
Som ej är tomhet men en rymd för drömmar
Guds kärlek är som stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett oändligt hem
Och ändå är det murar oss emellan
Och genom gallren ser vi på varann
Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar
Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag.
Guds kärlek är som stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett oändligt hem
O, döm oss herre, frisäg oss i domen
I din förlåtelse vår frihet är
Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar
Bland alla mänskor, folk och raser här
Guds kärlek är som stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett oändligt hem

Trollmor (Nackas)

När trollmor har lagt de elva små trollen
Och bundit fast dom i svansen
Då sjunger hon sakta för elva små trollen
De vackraste ord hon känner
O aj aj aj aj buff
O aj aj aj aj buff
O aj aj aj aj buff buff
O aj aj aj aj…

Nu lägerelden brunnit ner

Nu lägerelden brunnit ner,
och dagen nått sitt slut
Men allt det vackra som vi känt
Kan aldrig plånas ut.
Vi tackar för den tid som gått
Och blickar mot en ny
Då våra löften segra skall
Och större tider gry.

Skymning rår

Skymning rår över skogar och vatten
Snart har dagen nåt sitt slut
Inom kort härskar mörkret och natten
Och vår lägereld dör ut
Låt oss värmas ännu av dess lågor
Låt vår sång så fram som havets vågor
Skymning rår över skogar och vatten
Snart har dagen nått sitt slut
Uti världen är sorgerna många
Mera glädje Gud oss giv
Mellan hjärtan är vägarna långa
Skänk gemenskap med vårt liv
Låt oss fatta fast varandras händer
Låt oss bygga broar mellan länder
Uti världen är sorgerna många
Mera glädje Gud oss giv
Herre visa den väg vi ska vandra
Ge oss kraft och villigt sinn
Lär oss leva för dig och för andra
Skriv din lag i hjärtat in
Lär oss kämpa ärligt för ditt rike
Och i varje mänska se vår like
Herre visa den väg vi ska vandra
Ge oss kraft och villigt sinn

Måne och Sol

Måne och sol, vatten och vind
Och blommor och blad
Skapade Gud
Ja han är här, ja han är här
Herren vår gud vill vi tacka
Herre vi tackar dig
Herre vi prisar dig
Herre, vi sjunger guds heliga namn

Varje liten morgon

Varje liten morgon ger du mod att vara vaken
Varje liten afton ger du ro att somna in
Hela långa dagen ger du kraft att klara av den
Därför att du älskar mig och kallar mig för din

Vem kan segla

Vem kan segla förutan vind
Vem kan ro utan åror
Vem kan skiljas från vännen sin
Utan att fälla tårar
Jag kan segla förutan vind
Jag kan ro utan åror
Men ej skiljas från vännen min
Utan att fälla tårar