Artiklar i kategori Aktiv i gruppen

Här hittar du aktiviteter där alla kan vara aktiva och alla behövs. Oavsett om man är patrulledare eller patrullkock handlar Aktiv i gruppen om att ta sin roll på allvar, utveckla rollen och växa med uppgiften.

Chip Chip Cordi Cordi

Två planhalvor som är avgränsade på alla sidor. En från det ena laget skall över på motståndarens sida och kulla så många som möjligt. Tricket är att den som ska kulla måste säga ”chip chip” eller ”cordi cordi” hela tiden på motståndarens sida och på bara ett andetag. Andas personen kan hen bli kullad av […]

Djurleken

Deltagarna står i en ring. Lekledaren i mitten. Lekledaren pekar på en person och säger ett djur (elefant, myrslok eller kanin). Den som blivit utpekat är mitten av djuret och deltagarna brevid är huvud resp. rumpa på djuret. De tre ska nu gestalta djuret i fråga. Den av de reagerar långsammast av de tre får […]

En fot i taket

Reglerna är enkla: En av gruppmedlemmarna ska ha sin fot i taket när övningen är slut. Ledaren kan bestämma om gruppen får ta stöd mot väggar, använda hjälpmedel osv.