Djurleken

Deltagarna står i en ring. Lekledaren i mitten.

Lekledaren pekar på en person och säger ett djur (elefant, myrslok eller kanin).

Den som blivit utpekat är mitten av djuret och deltagarna brevid är huvud resp. rumpa på djuret.

De tre ska nu gestalta djuret i fråga. Den av de reagerar långsammast av de tre får ställa sig i mitten (och får därmed peka ut nästa djur).

  • Elefant: Mitten är snabel. Sidorna visar jättestora öron på ”snabelpersonen” med båda sina armar.
  • Myrslok: Mitten är en snabel. Sidorna visar små öron på ”snabelpersonen” med båda sina händer.
  • Kanin: Mitten har två framtassar. Sidorna vänder sig om och gör ”svansar”.