Vilse

Nacka Equmenias handlingsplan för problemsituationer gällande

Vilse

Exempel på situationer då denna handlingsplan kan användas:

 • De två långsammaste scouterna i en patrull hamnar så långt bakom dem övriga att de går fel och följer fel stig.
 • Flera scouter går vilse på hajk.
 • Scout "rymmer hemifrån" på ett läger.
 • Scout går vilse i skogen på hajk.
 • Vi tappar bort en scout i skogen

Handlingsplan

Gör så här om situation uppstår:

 1. Fråga övriga scouter när de senast sett scouten eller om någon vet var hen gått.
 2. Om scout försvinner från kyrkan eller lägerområde:
 1. Sök efter scout på rimliga områden i närheten i 10-15 min. Ta hjälp av andra vuxna, ex. ledare i kåren, i sökandet. Lämna inte scouter ensamma. Scouterna deltar inte i sökandet.
 2. Sök efter scout på farliga områden i närheten i 10-15 min. Kontakta lägerledning eller kårordförande för att någon annan ska kunna hantera kontakter med föräldrar och liknande.
 3. Sök efter scout på något mindre rimliga områden i 10-15 min.
 4. Gör bedömning om SOS Alarm ska kontaktas.
 1. Om scout försvinner under vandring:
 1. Stanna upp.
 2. Om ledare är ensam med patrullen:
 1. Vänta in fler ledare, ex. från egna kåren eller en annan. Leta i närområdet om det kan göras utan risk att tappa bort fler scouter.
 2. Fortsätt nu när det finns flera ledare på plats.
 1. Om flera ledare finns på plats:
 1. Minst en ledare börjar leta efter scouten.
 2. Minst en ledare går vidare med resten av scouterna.
 1. Kontakta lägerledning eller kårordförande för att någon annan ska kunna hantera kontakter med föräldrar och liknande.
 2. Efter ytterligare: Gör bedömning om SOS Alarm ska kontaktas.
 1. Se till så att alla scouter hela tiden är informerade om vad som händer (ex. “snart kommer hälften av alla ledare på lägret att gå ut i skogen och leta”).
 2. Om scouten är borta i flera timmar bör Scouterna eller Equmenia kontaktas. Detta är extra viktigt om händelsen kan tänkas beröra flera kårer eller om händelsen kan bli en nyhetshändelse.

Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 1. Om det inte redan gjorts: Kontakta föräldrarna till scouten som gått vilse.
 2. Ledarna ska träffas för att analysera situationen och undersöka vilka åtgärder som ska göras för att liknande situationer inte ska inträffa i framtiden. Detta möte bör hållas inom en eller två veckor efter incidenten. Uppdatera den här handlingsplanen.
 3. Det kan vara bra att informera övriga föräldrar om vad som hänt så att de inte får höra om incidenten ryktesvägen.
 4. Om incidenten leder till omfattande sökåtgärder, exempelvis skallgång eller polisinsats, är det viktigt att prata med scouterna om hur de känner.

Mer läsning

Gör så här innan du går ut på vandring (enl. Harry Sepp, överlevnadsexpert):

 • Drick vatten.
 • Ät mat.
 • Tala om för någon var du planerar att gå och när du planerar att vara tillbaka.
 • Ta med fulladdad telefon och helst även en GPS.
 • Ta med visselpipa (“För om du går vilse är det lätt att börja skrika, vilket leder till att du skrämmer upp dig själv.”)
 • Ta med något att äta (godis, smörgås eller frukt) utifall att du måste vara ute längre än väntat.
 • Ta med karta och kompass.
 • Ta med Morakniv och tändare, utifall det blir kallt och du måste göra upp eld.
 • Ha med kläder baserat på väderleksprognosen.

Gör så här om du inser att du gått vilse (enl. Harry Sepp, överlevnadsexpert och Skogen i skolan - Om du går vilse i skogen):

 • Ring polisen så fort du märker att du har gått vilse.
 • Krama ett träd om du blir rädd.
 • Stanna kvar där du är och försök orientera dig.
 • Behåll lugnet.
 • Var inte rädd för djur.
 • Är du långt borta och vill göra en eld för att väcka uppmärksamhet så är det bra att lägga granris på elden eftersom det ger rök.
 • Visa var du är genom att hänga saker på trädgrenar, som en plastkasse om du har (men aldrig dina kläder).
 • Om du väljer att försöka hitta ut ur skogen genom att till exempel följa en stig så ska du lämna spår efter dig. Tre saker lagda bredvid varandra (grenar, stenar eller annat) är en nödsignal.
 • Använd visselpipa, slå trädgren mot trädstammar, ropa.
 • Behåll alla kläder på så att du inte blir kall.
 • Om du måste övernatta i skogen: bygg en koja som skydd för väder och vind.

Mer läsning:

Förebyggande åtgärder

De här åtgärderna är till för att förebygga att en kris uppstår och/eller för att underlätta arbetet utifall att en kris trots allt uppstår.

Åtgärder för att förebygga problem i allmänhet:

 • Trygghet: Ledare bör högst ansvara för fem scouter åt gången.
 • Trygghet: Berätta för scouter hur de ska agera om de inser att de har gått vilse (krama ett träd, stanna kvar där du är, ta det lugnt i vetskapen om att efter ett par timmar kommer många vara ute och leta efter dig, spring inte tillbaka eftersom det är lätt att springa åt fel håll när du är stressad, blås gärna i en visselpipa, bryt av en stor gren och banka den mot träd).
 • Trygghet: Vad tydlig med att scouterna alltid måste berätta var de går, och att de måste få klartecken från en ledare (att säga “nu sticker jag” räcker inte om ingen ledare uppfattat det).
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga scouter ska finnas lättillgängligt mha. mobiltelefon.
 • Information: Kontaktuppgifter till Scouternas och/eller Equmenias “krishanteringsgrupper” ska finnas lättillgängligt i kyrkan eller i lägerköket.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med vanlig scoutkväll:

 • Trygghet: Räkna in scouterna i början och slutet av kvällen.
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga scouter ska finnas utskrivet på papper och ligga på en speciell plats i scoutlokalen. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med hajk och läger:

 • Trygghet: Räkna in scouterna innan och efter alla måltider.
 • Trygghet: Räkna in scouterna innan och efter alla aktiviteter.
 • Trygghet: På vandringar ska scouterna hålla uppsikt så att de alltid kan se och/eller höra ledarna.
 • Trygghet: På vandringar ska det helst vara två ledare per spårarpatrull så att en ledare kan gå först och en kan gå sist.
 • På vandringar ska karta, kompass, visselpipa, första hjälpen-väskor, vatten, godis (eller något annat sött), Morakniv, tändare och (fulladdad) mobiltelefon tas med.
 • Ha kartor över området nära till hands.
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga deltagare ska finnas utskrivet på papper och ligga i en låda i köket. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.