Stora sår

Nacka Equmenias handlingsplan för problemsituationer gällande

Stora sår

Exempel på situationer då denna handlingsplan kan användas:

 • Kvistar i kroppen på ett läger/hajk
 • Någon får en yxa i benet/arm osv. på en vanlig måndagkväll
 • Scout hugger sig i benet med en yxa på en hajk.
 • Scout ramlar på vasst föremål under en vanlig scoutkväll och får ett djupt sår.
 • Yxa i benet på ett läger/hajk

Handlingsplan

Gör så här om situation uppstår:

 1. Stoppa blödningen.
 1. Om möjligt, låt stora föremål (ex. yxa) sitta kvar i såret utifall att föremålet förhindrar kraftigare blödning.
 2. Håll dig lugn.
 3. Håll koll på övriga scouter så att ingen chockas och springer iväg.
 1. Placera skadad kroppsdel i högläge.
 2. Påkalla hjälp, antingen från andra ledare eller SOS Alarm. Detta är viktigt eftersom det finns risk för att du som ledare blir så stressad att du missar att göra något viktigt steg. Två ledare är bättre än en ledare, exempelvis för att en ledare kan ta hand om skadan medan den andra ledaren tar hand om övriga scouter.
 3. Håll den skadade scouten lugn och lämna inte hen ensam utifall att scouten förlorar medvetande eller blir sämre på annat sätt.
 4. Se till att scouten får sjukhusvård. Den ledare som följer med scouten till sjukhus kommer inte kunna ta hand om sina vanliga scouter och därför behöver kvarvarande ledare säkerställa att alla scouter är inräknade och närvarande.
 5. Kontakta samtidigt den skadade scoutens föräldrar för att informera.

Speciellt om det är en ledare som skadar sig:

 • En ledare mindre (om ledaren behöver sjukhusvård) kan innebära att hajk måste ställas in pga. ledarbrist. Detta i sin tur innebär en del logistiska problem när scouter behöver skjutsas hem i förtid.

Mer läsning:


Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 1. Prata med alla scouter om vad som hänt så att all oro ventileras. Vid behov kan det vara bra att ha med pastor, kaplan eller teurapeut.
 2. Vid behov, informera övriga föräldrar om vad som hänt.
 3. Ha ett möte speciellt för ledarna så att ledarna kan reflektera över vad som hänt. Det kan finnas behov att revidera denna handlingsplan.
 4. Fyll på sjukvårdsväskorna.

Förebyggande åtgärder

De här åtgärderna är till för att förebygga att en kris uppstår och/eller för att underlätta arbetet utifall att en kris trots allt uppstår.

Åtgärder för att förebygga problem i allmänhet:

 • LABC: Ledare bör öva akutsjukvård (LABC) i realistisk miljö. Eventuellt skulle det kunna samordnas med andra kårer i stockholmsområdet och/eller tillsammans med Skaut-utbildningen. Helst bör detta göras varje år.
 • LABC: Allt i sjukvårdsväskorna ska ligga i påsar med tydlig märkning om vad påsens innehåll används till. Detta är extra viktigt för små paket med piller och ovanliga plåster. Förslagsvis lamineras små pappersskyltar som kan läggas i påsarna.
 • LABC: Första hjälpen-väskor ska innehålla kompresser.
 • LABC: Första hjälpen-väskor ska innehålla tryckförband.
 • LABC: Första hjälpen-väskor ska innehålla pincett.
 • LABC: Första hjälpen-väskor ska innehålla sårtvätt.
 • LABC: Minst en gång per år ska vi träna scouterna i hur följande krissituationer ska hanteras: medvetslöshet, stort sår, brand i kläder, skärsår.
 • LABC: Första hjälpen-väskor ska inventeras och fyllas på inför varje ny termin.
 • Hälsa: Spring inte med vassa föremål.
 • Hälsa: Ha alltid skydd på yxor, sågar och knivar.
 • LABC: Ledare ska alltid ha laddade mobiltelefoner.
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga scouter ska finnas lättillgängligt mha. mobiltelefon.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med vanlig scoutkväll:

Åtgärder för att förebygga problem i samband med hajk och läger:

 • LABC: Första hjälpen-väskor ska inventeras och fyllas på innan avresa.
 • LABC: En bil ska finnas tillgänglig nära lägerplatsen om snabb transport krävs.
 • LABC: Kontaktuppgifter för samtliga deltagare ska finnas utskrivet på papper och ligga i en låda i köket. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.