Policy för personuppgifter

Den nya EU-lagstiftningen för behandling av personuppgifter, GDPR, träder snart i kraft. Du hittar kårens policy för behandling av personuppgifter här:
www.nackasmu.se/om-oss/personuppgifter.