Knuten

Alla ställer sig i en ring, blundar och sträcker ut händerna mot mitten.

Sakta går alla mot mitten och tar tag i första bästa hand.

När alla håller någon i händerna så får alla titta och ”knuten” ska nu trasslat ut till en ring (eller flera) utan att någon släpper taget om händerna.