Brännskada

Nacka Equmenias handlingsplan för problemsituationer gällande

Brännskada

Exempel på situationer då denna handlingsplan kan användas:

 • Bränna sig ordentligt på ett läger/hajk
 • Bränna sig, på eld eller spis på en vanlig måndagkväll
 • Scout bränner sig på handen när hen snubblar vid lägerelden.
 • Scout tappar kastrull med kokhett vatten över benen.

Handlingsplan

Gör så här om situation uppstår:

 1. Allvarlig brännskada (se 1177.se):
 1. Kontakta akutmottagning, vårdcentral eller 1177.
 2. Sår som varar eller har blåsor kan täckas med torra handdukar, eller plastpåse, under transport.
 3. Håll personen varm, ex. med filt, under transport till sjukhus.
 4. UNDVIK ATT spola vatten i mer än 15 minuter (risk för nedkylning).
 5. UNDVIK ATT sätta på plåster.
 6. UNDVIK ATT ta bort fastbrända kläder.
 7. UNDVIK ATT kleta på krämer, salvor och balsam om det finns blåsor eller sår.
 1. Övriga skador:
 1. Kyl skadan, men inte med is. Helst rinnande svalt vatten.
 2. Applicera kylbalsam.
 3. Tvätta med tvål och vatten.
 4. Håll skadan under uppsikt närmaste dagarna. Kontakt vårdcentral om skadan ser ut att bli infekterad eller om personen drabbas av feber eller dylikt.

Mer läsning:

Efterarbete

Inget behov.


Förebyggande åtgärder

De här åtgärderna är till för att förebygga att en kris uppstår och/eller för att underlätta arbetet utifall att en kris trots allt uppstår.

Åtgärder för att förebygga problem i allmänhet:

 • Eld: Ha alltid brandfilt och brandsläckare nära till hands när vi eldar.
 • LABC: Stora Första hjälpen-väskan ska innehålla kylbalsam
 • LABC: Stora Första hjälpen-väskan ska innehålla tvål
 • Eld: Ha alltid en hink vatten nära öppen eld.
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga scouter ska finnas lättillgängligt mha. mobiltelefon.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med vanlig scoutkväll:

 • Eld: Brandvarnare ska finnas i scoutlokalen.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med hajk och läger:

 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga deltagare ska finnas utskrivet på papper och ligga i en låda i köket. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.