Blind fyrkant med rep

Gruppen håller i ett rep och ska, med förbundna ögon, ställa sig i en fyr-, sex- eller åttakant.

Alternativ som gör övningen svårare:

  • Alla, eller några, deltagare måste snurra fem varv precis innan övningen börjar. Ledare får se till så att deltagarna hittar repet med händerna efter att de snurrat(s).
  • Deltagarna får inte prata med varandra, eller får bara prata under de första 10 sekunderna.
  • Repet som deltagarna håller i behöver inte nödvändigtvis vara ihopknytet från början.