Årsmöte 2018: Inbjudan

Den 13 februari kl. 18.00 är det årsmöte i kåren.

Alla medlemmar, unga som gamla, varmt välkomna.

Ur dagordningen:

  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse
  • riktlinjer för kommande verksamhetsår
  • fastställande av medlemsavgift (terminsavgift)
  • val av förtroendeposter, ex. föreningsordförande och ombud till Nacka missionsförsamlings
  • förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen

Hör gärna av dig om du tror att du kommer vara med på årsmötet, så att vi kan fixa tillräckligt med fikabröd.