Årsmöte 2016: Inbjudan

Den 29 februari kl. 18.00 är det årsmöte i kåren.

Alla medlemmar, unga som gamla, varmt välkomna.

Ur dagordningen:

  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse
  • riktlinjer för kommande verksamhetsår
  • fastställande av medlemsavgift (terminsavgift)
  • val av förtroendeposter, ex. föreningsordförande och ombud till Nacka missionsförsamlings
  • förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen

Meddelan gärna ylva(snabel­a)nackasmu.se om du tror att du kommer vara med på årsmötet, så att vi kan fixa tillräckligt med fikabröd.