Andnöd

Nacka Equmenias handlingsplan för problemsituationer gällande

Andnöd

Exempel på situationer då denna handlingsplan kan användas:

 • Andnöd
 • Astmaanfall på en vanlig måndagkväll
 • Astmaanfall på ett läger/hajk
 • Scout får astmaattack på scoutkväll.
 • Scout sätter något i halsen och kan inte andas.
 • Strypt av sovsäcken/inget syre på ett läger/hajk
 • Sätta i halsen på en vanlig måndagkväll
 • Sätta i halsen på ett läger/hajk

Handlingsplan

(Mycket av informationen hämtad från 1177 - När barn sätter i halsen.)

Gör så här om situation uppstår:

 1. Ropa på hjälp om du är ensam. Du behöver hjälp.
 2. Om något inte fastnat i halsen men scouten ändå har svårt att andas:
 1. Om scouten har astma: Se till att scouten får sin medicin.
 2. Ring 112 om medicin inte hjälper eller scouten har svårt att lägga sig ner.
 1. Om något fastnat i halsen och scouten är vid medvetande:
 1. Ge 5 ryggslag. Se nedan.
 2. Ge 5 buktryck. Se nedan.
 3. Titta i munnen om föremålet kommit upp. Leta inte efter föremålet med fingrarna i svalget om du inte kan se det. Då finns det risk att föremålet pressas längre ner och täpper till andningsvägarna helt.
 4. Om föremålet fortfarande inte kommit upp ska man fortsätta. Gör serien med ryggslag och buktryck ytterligare två gånger.
 5. Ring 112.
 6. Fortsätt sedan med omväxlande ryggslag och buktryck tills föremålet kommer upp eller tills hjälp kommer. Blir barnet medvetslöst ska man börja göra hjärt-lungräddning istället.
 1. Om något fastnat i halsen och scouten är medvetslös:
 1. Öppna först luftvägarna. Se nedan.
 2. Mun mot mun-andning – gör 5 inblåsningar. Se nedan.
 3. Växla sedan mellan 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar. Om barnet hittades medvetslöst, ska man först göra 5 inblåsningar, sedan totalt tre serier med kompressioner och inblåsningar och därefter ringa 112.
 4. Gör 30 bröstkompressioner. Se nedan.
 1. Efter kompressionerna ska man göra en snabb kontroll och titta i munnen om föremålet har kommit upp.
 1. Gör 2 inblåsningar.
 2. Fortsätt göra serien med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills ambulansen kommer eller tills föremålet kommer upp och barnet andas normalt. Titta i munnen efter föremål innan du gör nya inblåsningar.
 3. Kommer föremålet upp och barnet börjar hosta eller andas ska man lägga henne eller honom i stabilt sidoläge.
 4. Barnet bör också undersökas av läkare för att kontrollera att det inte finns något som sitter kvar i luftvägarna.
 5. Man ska försöka göra momenten utan avbrott, i jämn takt. Gör inte paus för att kontrollera livstecken och undvik att göra långa pauser vid bytet mellan kompressionerna och inblåsningarna.
 1. Om det finns personer som inte arbetar med livräddande åtgärder är det viktigt att hålla koll på övriga scouter. Utse en ledare eller ansvarsfull scout till att se till så att övriga scouterna inte försvinner bort och inte är ivägen. Näst efter livräddande åtgärder så är det viktigaste att se till så att övriga scouter mår bra och är omhändertagna.
 2. Kontakta barnets föräldrar.
 3. Om det varit en allvarlig incident, ex. om ambulans behövts, så ska kyrkan, Scouterna och/eller Equmenia kontaktas för att få ytterligare hjälp och/eller för att informera.
 4. Om något händer en allvarlig incident på en hajk/läger så kan det vara bra att en ledare som inte är med hajken/lägret tar hand om kommunikationen med övriga föräldrar. Kontaktpersonen ansvarar för att hålla alla parter informerade, så att ledarna på plats inte behöver “offra tid” på att repetera samma besked till personer som inte är anhöriga till den drabbade scouten.

Instruktioner för ryggslag:

 1. Ställ dig bakom barnet. Luta barnet framåt så mycket att huvudet är lägre ner än barnets bröst. Håll en hand mot övre delen av barnets bröst som stöd.
 2. Ge med öppen handflata fem snärtiga slag mellan barnets skulderblad.
  Illustration som visar hur man gör ryggslag om ett barn har satt i halsen

Instruktioner för buktryck:

 1. Stå kvar bakom barnet. Knyt din hand och placera den med tumsidan mot barnets mage, ovanför barnets navel och väl nedanför bröstbenet.
 2. Fatta tag runt din knytnäve med din andra hand.
 3. Tryck kraftigt inåt/uppåt fem gånger. Anpassa kraften efter barnets storlek.
  Illustration som visar hur man gör brösttryck om ett barn har satt i halsen

Instruktioner för att öppna först luftvägarna:

 1. Lägg barnet på rygg på ett plant underlag.
 2. Lägg en hand på pannan och två fingrar under hakspetsen - böj huvudet bakåt. Om kontrollen inte har gjorts tidigare: titta efter främmande föremål och ta bort det om det är synligt.

Instruktioner för mun mot mun-andning (inblåsningar):

 1. Fortsätt hålla huvudet bakåt och kläm samtidigt ihop barnets näsa med tummen och pekfingret.
 2. Lägg din mun tätt över barnets mun och gör 5 långsamma inblåsningar. Anpassa mängden efter barnets storlek. Att blåsa in luften ska ta ungefär 1 sekund per inblåsning. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. När bröstkorgen höjer sig ska man avsluta inblåsningen. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig när barnet andas ut.

Instruktioner för bröstkompressioner:

 1. Barnet ska ligga på rygg på ett plant och hårt underlag.
 2. Lägg din handlov mitt på bröstkorgen, på nedre delen av bröstbenet. Var noga med att inte placera handen för långt ned på bröstkorgen, så att den hamnar på bröstbensspetsen.
 3. Håll kvar den andra handen på barnets panna.
 4. Luta dig över barnet med rak arm. Din axel ska vara rakt ovanför handen du trycker med.
 5. Tryck ned en tredjedel av bröstkorgens djup, cirka fem centimeter, 30 gånger. Hastigheten ska vara lite snabbare än ett tryck i sekunden (100-120 kompressioner per minut).

Noteringar:

 • Genom att ge inblåsningar hoppas man kunna pressa ned luft förbi föremålet, eller blåsa ned föremålet i en av lungorna och därigenom kunna syresätta den andra lungan.
 • Bröstkompressioner hjälper både till att få bort föremålet från luftvägarna och skapar en cirkulation av blodet. Man ska lita på sin bedömning - det är inte farligt att göra bröstkompressioner på ett barn även om hjärtat slår.
 • Det är ansträngande att göra hjärt-lungräddning och det är bra om man kan vara flera som hjälps åt. I så fall bör man byta av varandra redan efter två minuter. Det är viktigt att inte ge upp.

Mer läsning

 • Astma
 • Hjärt-lungräddning
 • Övrigt
 • Appar

Bra frågor att utgå från:

 • Behöver vi ha pengar och/eller speciell utrustning för att hantera situationen?
 • Behöver aktiviteter loggas för spårbarhet i efterhand?

Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 1. Om situationen åtgärdas utan att ambulans behövs så ska läkare ändå kontaktas för att undersöka scouten.
 2. Övriga scouter ska samlas så att ledare kan berätta vad som hänt, vad som händer just nu och vad som kommer hända närmaste tiden.
 3. Vi ska se till så att scouter inte lämnas ensamma eftersom panik och rädsla kan visa sig först långt senare, efter att inledande chocken lagt sig.
 4. Sjukvårdsväskor ska kontrolleras och fyllas på vid behov.
 5. Ledarna ska träffas för att analysera situationen och undersöka vilka åtgärder som ska göras för att liknande situationer inte ska inträffa i framtiden. Detta möte bör hållas inom en eller två veckor efter incidenten. Uppdatera den här handlingsplanen.
 6. Det kan vara bra att informera övriga föräldrar om vad som hänt så att de inte får höra om incidenten ryktesvägen.

Bra frågor att utgå från:

 • Behöver scouter och/eller ledare kunna prata med sig själva eller terapeut? Har vi kontaktinformationen?
 • Behöver ledarna träffas för att gå igenom situationen, hur den hanterades och om handlingsplanen behöver förbättras inför framtida situationer?
 • Behöver försäkringsbolag, samarbetsorganisationer, föräldrar mm. kontaktas?

Förebyggande åtgärder

De här åtgärderna är till för att förebygga att en kris uppstår och/eller för att underlätta arbetet utifall att en kris trots allt uppstår.

Åtgärder för att förebygga problem i allmänhet:

 • Hälsa: Alla står stilla vid tandborstning.
 • Hälsa: Alla sitter ner när vi äter.
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga scouter ska finnas lättillgängligt mha. mobiltelefon.
 • Hälsa: Allergiinformation för samtliga scouter ska finnas lättillgängligt mha. mobiltelefon.
 • LABC: Alla ledare ska ges möjlighet att gå en HLR-kurs (med certifierad instruktör).
 • LABC: Alla tonårsscouter ska ges möjlighet att öva HLR på vår HLR-docka. Gärna tillsammans med certifierad instruktör.
 • LABC: En gång per år ska ledare repetera HLR på vår HLR-docka.
 • LABC: Ledare rekommenderas att installera app för första hjälpen (HLR).
 • Information: Kontaktuppgifter till Scouternas och/eller Equmenias “krishanteringsgrupper” ska finnas lättillgängligt i kyrkan eller i lägerköket.
 • En gång per år ska ledare gå igenom krishanteringsplanerna som en mental förberedelse och för att revidera information.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med vanlig scoutkväll:

 • LABC: Ta reda på var i Björknäsområdet som det finns hjärtstartare.
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga scouter ska finnas utskrivet på papper och ligga på en speciell plats i scoutlokalen. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.
 • Hälsa: Allergiinformation för samtliga deltagare ska finnas utskrivet på papper och ligga på en speciell plats i scoutlokalen. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med hajk och läger:

 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga deltagare ska finnas utskrivet på papper och ligga i en låda i köket. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.
 • Hälsa: Allergiinformation för samtliga deltagare ska finnas utskrivet på papper och ligga i en låda i köket. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.