Allergisk reaktion

Nacka Equmenias handlingsplan för problemsituationer gällande

Allergisk reaktion

Exempel på situationer då denna handlingsplan kan användas:

 • Allergichock.
 • Allergier på ett läger/hajk.
 • Pollen/gräs på ett läger/hajk.
 • Scout får allvarlig allergisk reaktion och slutar andas.
 • Scout får mild allergisk reaktion från mat.

Handlingsplan

Om personen får utslag:

 • Antihistamintabletter bör räcka som bot.
 • Kontakta 1177 Sjukvårdsupplysningen om du är osäker.

Om personen får svullnader i ansiktet eller i munnen:

 • Personen bör få läkarvård. Kortisonbehandling eller adrenalininjektion kan behövas.
 • Kontakta 1177 Sjukvårdsupplysningen.

Om personen får anafalytisk chock (blodtrycksfall, medvetslös, andningsproblem, panik, trötthet, svår klåda mm.):

 1. Ring 112 SOS Alarm.
 2. Följ “LABC” och handlingsplan Andnöd eller Stora sår.

Tänk på:

“Det du kan göra i samband med alla slags plötsliga sjukdomsreaktioner är att försöka hålla dig själv lugn. Och på bästa sätt lugna och trösta den som är sjuk. Att insjukna plötsligt är väldigt skrämmande. Upprördhet och rädsla kan förvärra situationen. Bara att tala lugnande, hålla i handen eller klappa den det gäller kan vara en viktig insats.
/Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin”

Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 1. Informera scoutens föräldrar om vad som hänt (om de inte redan informerats).
 2. Om det har varit ett tillbud som krävt kontakt med sjukvård enligt, exempelvis, handlingsplanerna Andnöd eller Stora sår så finns efterarbetet beskrivit i de planerna.

Förebyggande åtgärder

De här åtgärderna är till för att förebygga att en kris uppstår och/eller för att underlätta arbetet utifall att en kris trots allt uppstår.

Åtgärder för att förebygga problem i allmänhet:

 • Ha uppdaterade telefonlistor.
 • Ha uppdaterad allergiinformation för varje scout.
 • I början av varje termin: Be föräldrar bekräfta den information vi har om respektive scout så att inga allergier eller andra medicinska problem har upptäckts sedan scouten en gång anmäldes.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med vanlig scoutkväll:

 • Ha lista med scouternas allergier och deras föräldrars telefonnummer utskriven i scoutlokalen.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med hajk och läger:

 • Ha lista med scouternas allergier och deras föräldrars telefonnummer utskriven i en pärm i köket.
 • Ha utskriven information om hur vanliga typer av allergier ska hanteras.

Mer läsning: