Avslutningar baserat på scoutlagen och hjältemod

Under våren 2014 avslutade vi många av våra scoutkvällar med andakter baserade på scoutlagen och terminens övergripande hjältetema.

Tanken är att varje scoutträff ska avslutas enligt samma mönster:

 • Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra). Kommer någon göra något annorlunda nästa gång samma problem/situation uppstår?
 • Prata om en av scoutlagarna. Utgångspunkten är någon av de frågeställningar som tas upp här nedan. Man kan även dra kopplingar till de tio budorden, både för att se när scoutlagen har en tydlig koppling och när den inte alls har någon koppling.
 • Sjung en sång. Berätta vad sången handlar om och varför det har med scoutlagen att göra, om det finns någon rimlig koppling. En vers kan väljas ut för att förtydliga kopplingen till scoutlagen i fråga.
 • Scoutlösen och scouthälsning.

Totalt ska detta ta 10 minuter.

Scoutlagen

 1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
 2. En scout är ärlig och pålitlig.
 3. En scout är vänlig och hjälpsam.
 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 5. En scout möter svårigheter med gott humör.
 6. En scout lär känna och vårdar naturen.
 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

De tio budorden

 1. Du ska inte tillbe eller dyrka andra gudar (du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig).
 2. Du ska inte tala illa om din Gud (du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn).
 3. Låt söndagen vara en särskild dag till Guds ära (tänk på att hålla sabbatsdagen helig).
 4. Visa respekt för dina föräldrar (visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig).
 5. Du ska inte döda eller skada någon (du skall inte dräpa).
 6. Du ska inte leva lösaktigt eller ha sexuella förbindelser utanför äktenskapet (du skall inte begå äktenskapsbrott).
 7. Du ska inte stjäla från någon (du skall inte stjäla).
 8. Du ska inte ljuga (du skall inte vittna falskt mot din nästa).
 9. Du ska inte kräva att få ta del av din nästas arv eller vara förälder åt hans barn (du skall inte ha begär till din nästas hus).
 10. Du ska inte vara avundsjuk på något som andra har (du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom).

1:a avslutningen: Scoutlagen och budorden

Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

Lägg ut de sjutton pappersbitarna på golvet med texten nedåt. På baksidan (den som nu är uppåt) står bara siffran för resp. lag/budord (1-7/1-10). Fråga om scouterna kan några lagar eller budord och vänd upp de lapparna som scouterna kommer på. Vänd till sist upp resten av lapparna och läs upp dessa. Det här får ta högst två eller tre minuter.

Be scouterna arrangera de sjutton lapparna efter hur viktiga de är att följa för en superhjälte. Skriv ner ordningen som scouterna väljer ut.

Här är ”facit” till lapparna:
S1      En scout söker sin tro och respekterar andras.
S2      En scout är ärlig och pålitlig.
S3      En scout är vänlig och hjälpsam.
S4      En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
S5      En scout möter svårigheter med gott humör.
S6      En scout lär känna och vårdar naturen.
S7      En scout känner ansvar för sig själv och andra.
B1     Du ska inte tillbe eller dyrka andra gudar.
B2     Du ska inte tala illa om din Gud.
B3     Låt söndagen vara en särskild dag till Guds ära.
B4     Visa respekt för dina föräldrar.
B5     Du ska inte döda eller skada någon.
B6     Du skall inte begå äktenskapsbrott.
B7     Du skall inte stjäla.
B8     Du ska inte ljuga.
B9     Du ska inte kräva att få ta del av din nästas arv eller vara förälder åt hans barn.
B10   Du ska inte vara avundsjuk.

2:a avslutningen: Kopplingar mellan scoutlagarna och budorden

Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

Saker att ta upp:

 • Det finns tydliga kopplingar mellan flera av scoutlagarna och de tio budorden. Scoutlagen är dock religionsneutral och detta kan även sägas om flertalet budord (de sex sista budorden innehåller exempelvis inte ordet “gud”). Man kan alltså följa alla de tio budorden utan att vara kristen och man kan följa de sju scoutlagarna utan att vara scout.
 • Många som säger sig vara kristna följer heller inte de tio budorden. Borde de det?
 • Många som kallar sig för scouter följer heller inte de sju scoutlagarna. Har man avlagt scoutlöftet har man lovat att följa scoutlagen efter bästa förmåga. Kan man välja och vraka?

Passande sånger:

 • Nu lägerelden brunnit ner (avslutning i allmänhet)
 • Skymning rår (handlar om att Gud ger glädje och kraft).

En scout är vänlig och hjälpsam

Förslag 1

Scouter ska, liksom superhjältar, vara vänliga och hjälpsamma. När man brottas med superskurkar kan detta dock vara farligt och superhjältar har alltid en hemlig identitet för att skydda sig själv och dem hen bryr sig om. Superhjältedräkten ger hjälten många fördelar: hjältens identitet döljs så att skurkarna vet inte var hjälten (och hjältens familj) bor och dräkten kan ha en massa fina finesser i stil med änterhake och anti-haj-spray.

Kan man då vara superhjälte utan dräkt och utan hemlig identitet? Vad är skillnaden mellan en hjälte och en superhjälte? Om det är så att superhjälten har övernaturliga/övermänskliga egenskaper/förmågor medan en hjälte är ”mer som en vanlig människa”, vilka hjältar finns det då i vår omgivning? (Brandmän, poliser, sjöräddare, läkare, FN-soldater, biståndsarbetare, lärare som övermannar gärningsmän vid skolmassakrer, väktare, SMS-livräddare.)

Vardagshjältar kan vara personer som visar kärlek när många andra är hatiska, som engagerar sig eller riskerar livet eller som är ungdomar som är offrar sig för andra. Aftonbladets gala Svenska Hjältar visar upp vardagshjältar som utmärkt sig lite extra.

Diskussionsfrågor:

 • Måste man alltid hjälpa till? (Om någon blöder? Om någon ser ledsen ut? Om någon ramlat ner på tunnelbanespåret? Om någon blir mobbad? Om någon tappat bort sin hund?)
 • Finns det några man inte ska hjälpa? (En mobbare har ramlat omkull med cykeln? Någon jagar dig på en badbrygga men snubblar och slår huvudet i bryggan när hen faller ner i vattnet?)
 • Kan man vara vänlig men inte hjälpsam? (”Nej, jag kan tyvärr inte hjälpa dig med det där matteproblemet eftersom jag inte förstår det själv.)
 • Kan man vara hjälpsam men inte vänlig? (”Okej då, jag fixar väl en macka åt dig men bara för att du tjatar så mycket.”)

Koppling till de kristna budorden:

 • Visa respekt för dina föräldrar.
 • Du ska inte döda/skada någon, inte stjäla och inte ljuga.
 • Du ska inte kräva att få ta del av din nästas arv eller vara förälder åt hans barn.

Passande stillsamma sånger:
Du vänder ditt ansikte,
Du vet väl om att du är värdefull,
Skymning rår,
Vem kan segla.

Förslag 2

Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

Angående ovanstående diskussionspunkt:

 • Tog någon en ledande roll: Hjälpte det gruppen?
 • Vad var svårt/lätt: Fanns det någon som kunde hjälpa de andra? Var det någon hade behövt hjälp men inte fick det?
 • Vilken roll tog jag: Var ni nöjda med er aktiva eller passiva roll (”aktiv = någon som gör mycket och gör utan att blivit tillsagd, passiv = någon som drar sig undan och låter andra bestämma”)? Var de andra i patrullen nöjda med detta? Var det flera som tog samma roll och blev det bättre eller sämre då?

Bonusfrågor: Kan man vara vänlig men inte hjälpsam (ex. låta någon annan vara ledare och sedan inte låta denna person faktiskt bestämma)? Kan man vara hjälpsam men inte vänlig (att hjälpa till med disken trots att man inte vill och sedan kräva något i utbyte bara för att man hjälpte till)?

Koppling till de kristna budorden:

 • Visa respekt för dina föräldrar. Era föräldrar lägger, förhoppningsvis, ner mycket kraft, tid och pengar på att ni ska ha det så bra som möjligt och för att ni ska slippa göra saker som ni kanske helt enkelt inte klarar av än så länge (mamma kanske kör dig till träningen så att du ska slippa cykla i regnet eller så kanske pappa hjälper dig med läxorna för att du ska ha tid att se på tv). Ett sätt att visa respekt för sina föräldrar är därför att vara snäll tillbaka, exempelvis genom att hjälpa till med matlagningen eller att inte bråka när dags att stänga av tv:n och lägga sig.
 • Du ska inte döda/skada någon, inte stjäla och inte ljuga.

Passande stillsamma sånger:
Du vänder ditt ansikte
Du vet väl om att du är värdefull
Skymning rår
Vem kan segla

En scout är ärlig och pålitlig

Förslag 1

Pålitlighet är viktigt när man ska samarbeta. När hela patrullen ska balansera på en stock, hålla emot varandra så att de inte faller, och så vidare, så är det avgörande att alla kan lita på varandra. Ärligheten är också viktig om man får förväntningar på sig som man är orolig att man inte kan motsvara (”Kan jag lita på att du tar emot mig om jag faller? Nej, jag måste vara ärlig och säga att jag inte tror jag orkar det.”).

Är det viktigt att vara ärlig? Är det viktigt att vara pålitlig? Finns det tillfällen så det inte är viktigt? Kan man vara det enda utan att vara det andra? Är det viktigast att vara ärlig eller pålitlig?

Koppling till de kristna budorden:

 • du skall inte begå äktenskapsbrott
 • du skall inte döda, stjäla eller ljuga.

Passande stillsamma sånger:
Vila i mig (man kan lita på Gud i svåra situationer),
Vem kan segla (man samarbetar med vänner).

Förslag 2

Är det viktigt att vara ärlig? Är det viktigt att vara pålitlig? Finns det tillfällen då det inte är viktigt?

Är det viktigast att vara ärlig eller pålitlig? Kan man vara det enda utan att vara det andra?

Kan scouterna komma på exempel på när de själva, eller någon de känner, visat prov på ärlighet/pålitlighet?

Koppling till de kristna budorden:

 • du skall inte döda, stjäla eller ljuga.
 • du skall inte begå äktenskapsbrott.

Passande stillsamma sånger:
Vila i mig.

En scout visar hänsyn och är en god kamrat

Förslag 1

Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

Vad betyder hänsyn? (Förslag på definitioner: Att bemöta någon utifrån denna persons förutsättningar. Att sätta sig in i en annan persons situation när man leker/pratar/jobbar med denna person.)

Måste man vara snäll för att vara en god kamrat?

Vilka typer av handikapp är vanliga i samhället och hur visar man hänsyn och/eller är man en god kamrat mot personer som har dessa handikapp?

Visar man hänsyn och är en god kamrat om man…

 • …läser högt ur en bok för någon som har läs- och skrivsvårigheter? (Någon skillnad på om den med svårigheter ser texten när den läses upp?)
 • …plockar ner kakburken från översta hyllan om ett litet syskon inte når? (Någon skillnad beroende på typ av kakor, ålder på syskonet eller tid på dygnet?
 • …väntar in någon som hamnat efter när man är ute och går i skogen? (Någon skillnad om personer som halkat efter har mer/mindre att bära på än en själv?)
 • …hjälper någon att bära sin tunga väska trots att man redan bär på sin egen stora ryggsäck? (Någon skillnad beroende på väskans innehåll eller sträcka att gå?)
 • …låter en kompis kopiera ens inlämningsuppgift eftersom kompisen inte hann göra klart den igår? (Någon skillnad på om personen haft lång tid på sig att göra läxan?)
 • …fyller i orden när någon som stammar försöker förklara något? (Någon skillnad på om det är en kompis eller någon man precis träffat?)

Koppling till de kristna budorden

 • Du ska inte döda/skada någon, stjäla från någon eller ljuga.
 • Du ska inte kräva att få ta del av din nästas arv eller vara förälder åt hans barn. Skulle kanske kunna förenklas till att man inte ska kräva att få leka med någons leksaker bara för att de inte används.

Passande stillsamma sånger:
Du vet väl om att du är värdefull,
Skymning rår,
Vem kan segla.

Förslag 2

Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

Vad betyder hänsyn? (”Man klagar inte när storväxta personer har svårt att ta sig igenom rockringen när vi lekte, när vi lekte kulleken så drar inte någon iväg med de andra i ’kullarkedjan’ utan alla försöker följa ’allas rytm’, man blir inte sur på sin hörselskadade mormor bara för att man måste skrika när man pratar med henne.”)

Måste man vara snäll för att vara en god kamrat?

Man kan även prata om hänsyn och kamratskap inför hajken:

Vi är alla olika vana att sova utomhus och att sova långt hemifrån. På en hajk kan man visa hänsyn genom att inte bråka med någon som verkar ha hemlängtan, man kan också vara en god kamrat genom att fråga någon som verkar ha hemlängtan ”hur det står till”.

Om någon är trött och tjurig så ska man inte ta det personligt. När man trött så kan man vara lättretad och tjurig men då gäller det att vara en god kamrat genom inte bråka och att hjälpa till så gott man kan. En kram kan hjälpa mot det mesta!

Hänsyn och kamratskap spelar också in på söndagsmorgonen: Morgonpigga visar hänsyn genom att inte väcka de trötta för tidigt, morgonpigga kan vara goda kamrater genom att fixa frukost (åt alla), morgontrötta kan sedan vara goda kamrater genom att plocka undan och diska (åt alla).

Koppling till de kristna budorden

 • Visa respekt för dina föräldrar. Du kan visa hänsyn och respekt för dina föräldrar genom att göra som de säger trots att du inte håller med. På liknande sätt kan man säga att man ska visa respekt för sina ledare – de har trots allt varit med förut och vet av erfarenhet att saker och ting ibland behöver göras vid en viss tid och i en viss ordning för allt ska gå så smidigt som möjligt, vilket gör livet enklare för alla.
 • Du ska inte döda/skada någon, stjäla från någon eller ljuga.
 • Du ska inte kräva att få ta del av din nästas arv eller vara förälder åt hans barn. Skulle kanske kunna förenklas till att man inte ska kräva att få leka med någons leksaker bara för att de inte används.

Passande stillsamma sånger:
Du vet väl om att du är värdefull
Skymning rår
Vem kan segla (handlar om kamratskap).

En scout söker sin tro och respekterar andras

Förslag 1

Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

Vad betyder det att söka sin tro?

”Vi har ikväll pratat om vad man är bra på, vilket inte är långt ifrån vad man tror på. Att veta vad man är bra på handlar om att känna sig själv, och när man lär känna sig själv och vad man klarar av så kanske man även upptäcker vad man tror på. Det man tror på kan betyda flera saker, både vad man tror på i sin vardag (man tror på att ens föräldrar kommer att ställa upp för en, man tror att det är viktigt att plugga hårt för att klara sig bättre) och vad man tror på i ett större perspektiv (man tror att människor i grund och botten är snälla, man tror på en gud, man tror på att man återföds som en annan människa när man dör).”

Vad betyder det att respektera andra människor? Vad betyder det att respektera andras tro?

En del tror på tomten och en del gör det inte – man får inte se ner på någon eller dumförklara någon på grund av någons tro.

Att respektera andra handlar om att acceptera att alla inte är lika och det inte är fel att inte tro som du. Även om man tycker att någon har fel så måste man ändå visa respekt för denna person och faktumet att denna person inte tycker samma sak. Sedan kan man försöka övertyga varandra om vem som har rätt, eller acceptera att man är olika och respektera att ingen känner för att byta tro/åsikt.

En kristen koppling till den här scoutlagen är lite knepig. Flera budord har koppling till tro men förutsätter att man pratar om kristendom och att man redan funnit sin tro:

 • Du ska inte tillbe andra gudar än den kristna.
 • Du ska inte tala illa om Gud.
 • Låt söndagen vara en särskild dag till Guds ära.

Det första budordet, att man inte ska tillbe andra gudar, kan nog ställa till problem för vissa kristna: Om jag är kristen får jag inte be till andra än kristendomens gud. Ska jag som kristen respektera andra människor som inte tror på kristendomens gud eller ska jag tycka att de har fel? Som scout ska man i alla fall visa respekt och vara vänlig mot alla, oavsett religion.

Passande sånger: Gå med mig, Bli stilla, Du är helig, Herre hör min bön, Vila i mig, Bara i dig, Du vänder ditt ansikte, Här nära, Du vet väl om att du är värdefull, Ropa till Gud, Guds kärlek är, Skymning rår, Måne och Sol, Varje liten morgon (alla handlar om Gud på ett eller annat sätt).

Förslag 2

Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

Vad betyder det att söka sin tro?

Vad betyder det att respektera andra människor? Vad betyder det att respektera andras tro?

En religiös tro kan vara otroligt kraftfull. Människor gör fantastiska saker för att de tror hårt på en gud. Frälsningsarmén är en kristen organisation vars medlemmar, som en del av sin tro, hjälper de som har det sämre. Equmenia scout, som vi i Björknäs är en del av, har som mål att sprida det kristna budskapet (även om de flesta av oss ledare i Björknäs inte jobbar med detta). Kristna, och andra religiösa, organisationer åker ut i världen för att hjälpa andra människor och samtidigt försöka sprida sin religions budskap. Att söka sin tro kan handla om att fundera på vad som är viktigt för en själv – det kan leda till att man börjar tro på gud, att man inte tror på gud, att man tror på återfödelse osv.

Många krig i världen startas på grund av att människor inte respekterar varandras tro. Katoliker och protestanter har krigat på Nordirland. Sunnimuslimer och shiamusiker har krigat i Irak. I de här fallen har alltså människor en mycket stark religiös tro men de respekterar inte andras tro. (Ofta handlar det också om mer än bara religion, exempelvis kontroll av oljeutvinning eller knarktillverkning.)

En kristen koppling till den här scoutlagen är lite knepig. Flera budord har koppling till tro men förutsätter att man pratar om kristendom och att man redan funnit sin tro:

 • Du ska inte tillbe andra gudar än den kristna.
 • Du ska inte tala illa om Gud.
 • Låt söndagen vara en särskild dag till Guds ära.

Det första budordet, att man inte ska tillbe andra gudar, kan nog ställa till problem för vissa kristna: Om jag är kristen får jag inte be till andra än kristendomens gud. Ska jag som kristen respektera andra människor som inte tror på kristendomens gud eller ska jag tycka att de har fel? Som scout ska man i alla fall visa respekt och vara vänlig mot alla, oavsett religion.

Passande stillsamma sånger:
Gå med mig,
Bli stilla,
Du är helig,
Herre hör min bön,
Vila i mig,
Bara i dig,
Du vänder ditt ansikte,
Här nära,
Du vet väl om att du är värdefull,
Ropa till Gud,
Guds kärlek är,
Skymning rår,
Måne och Sol,
Varje liten morgon.

En scout möter svårigheter med gott humör

Förslag 1

Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

”Det är inte alltid enkelt att härma en säl, en elefant eller en känguru. Det är inte alltid roligt att pröva nya maträtter (citat från Modig: ’Men hur kan du säga att du inte tycker om det om du inte har prövat?’). Att möta svårigheter med gott humör betyder att man tycker det är okej att allt inte är enkelt eller roligt men också att man ändå gör sitt bästa för att lösa problemen man ställs inför utan att klaga/gnälla. Det kan ju visa sig att det är kul att pröva, att testa, att lära sig, att försöka, att misslyckas…”

Vad är en svårighet? Måste man alltid vara glad? Måste man gilla allt? Måste man klara av svårigheterna? Är det okej att misslyckas?

Viss koppling till de här budorden:

 • Du ska inte döda/skada någon (om någon slår dig ska du inte slå tillbaka).
 • Du ska inte vara avundsjuk (att vara avundsjuk gör dig inte gladare eller får dig på bättre humör).

Annan kristen koppling: ”Att vända andra kinden till.”

Passande stillsamma sånger:
Varje liten morgon (handlar om att Gud ger oss kraft att klara av utmaningarna vi ställs inför),
Nu lägerelden brunnit ner (handlar om att vara tacksam för det man har och att morgondagen blir bättre).

Förslag 2

Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

Det kan mycket väl vara så att hinderbanebyggandet inte gått så bra som man hoppats. Vilka svårigheter uppstod? Möttes dessa med gott humör?

Vad är en svårighet? Måste man alltid vara glad? Måste man gilla allt? Måste man klara av svårigheterna? Är det okej att misslyckas?

Viss koppling till de här budorden:

 • Du ska inte döda/skada någon (om någon slår dig ska du inte slå tillbaka).
 • Du ska inte vara avundsjuk (att vara avundsjuk gör dig inte gladare eller får dig på bättre humör).

Annan kristen koppling: ”Att vända andra kinden till” kan ses som ett sätt att möta svårigheter även om hur ”gott humör” inte riktigt passar in i jämförelsen.

Passande stillsamma sånger:
Varje liten morgon
Nu lägerelden brunnit ner.

En scout känner ansvar för sig själv och andra

Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

De som hållit på med sjukvård har en tydlig koppling till ansvarstänkandet. De som planerat hinderbana har en koppling i och med säkerhetstänkandet.

Vad betyder det att känna ansvar för sig själv? (Cykla med hjälm, inte springa på is, göra sina läxor, inte äta godis mellan måltiderna…)

Vad betyder det att känna ansvar för andra? (Hindra andra från att göra dumheter…, ta hand om eller vara snäll mot någon som inte klarar sig själv)

Måste man ta ansvar bara för att man känner ansvar? Har man ett ansvar att ta hand om andra?

Koppling till de kristna budorden:

 • Du ska inte döda/skada någon eller stjäla från någon (här kan man prata om ansvar på ett lite högre plan, exempelvis ansvar för samhället i stort och ansvar för att alla lever ”rätt och riktigt”).

Viss koppling även till budord (6), (7), (8), (9) och (10).

Annan kristen koppling:

Passande stillsamma sånger:
Vila i mig,
Du vänder ditt ansikte,
Du vet väl om att du är värdefull (Låt oss fatta fast varandras händer /…/ Låt oss bygga broar mellan länder /…/ Lär oss leva för dig och för andra /…/ Och i varje mänska se vår like),
Skymning rår,
Trollmor,
Vem kan segla.

En scout lär känna och vårdar naturen

Alternativ 1

Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra).

Säg ett favoritdjur, eller i alla fall ett djur du är intresserad av, i Sverige och ett från någon annan del av världen. Berätta också varför dessa båda intresserar dig. Är det lika bra att bry sig om regnskogen som om trädgårdslandet?

Är naturen bara blommor, träd och djur eller kan det vara något mer? (Exempelvis luften, polarisen, jorderosion, sura hav, metangasen i sibiriska tundran…).

Koppling till de kristna budorden: Inga av budorden pratar om naturen eller ”guds skapelse”.

Passande stillsamma sånger:
Måne och Sol (bara pga. namnet),
Nu lägerelden brunnit ner.

Alternativ 2

”Ikväll körde vi ’Piratleken’ och den handlade om land, öar och hav. På vilka sätt tar man hand om dessa tre typer av natur?’

 • Land: Källsortera, flyga så lite som möjligt, inte slänga mat…
 • Öar: Inte slänga skräp i naturen…
 • Hav: Inte använda för mycket tvättmedel, äta fisk som är Krav- eller MSC-märkt…

Är naturen bara blommor, träd och djur eller kan det vara något mer? Är det lika bra att bry sig om regnskogen som om trädgårdslandet?

Koppling till de kristna budorden:
Liten eftersom inga av budorden pratar om naturen eller ”guds skapelse”.

Passande stillsamma sånger:
Måne och Sol
Nu lägerelden brunnit ner.

Sammanfattning

Ta fram lapparna från terminens början och testa vilka som scouterna kommer på nu i slutet av terminen.

Avsluta med att be scouterna arrangera de sjutton lapparna efter hur viktiga de är att följa för en superhjälte, dvs. samma övning som de gjorde i början av terminen. Jämför den nya ordningen med den från terminens början.