Brandrisk

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har gett ut en app för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Appen använder mobiltelefonens GPS för att visa brandrisken där du är just nu. Vid sidan av detta har appen även bra tips på hur bränder kan undvikas/förebyggas utifrån om du använder ved, engångsgrill, stormkök mm.

Fördelar:

  • Appen är snygg, enkel och funktionell.
  • Både nu-läge och prognoser för närmaste dagarna.

Nackdelar:

  • Inga uppenbara.

Bra val för den som…

  • vill göra upp eld utomhus.

Plattformar: