Brädgårdschiffer

Brädgårdsschiffer (kallas även pagodchiffer eller murarchiffer) innebär att man har tre rutnät med nio bokstäver i varje. Man ritar upp ”kryptonyckeln” så här:

Observera att man inte skriver ut Q eller W!

För att skriva ett meddelande så ritar man ramen runt bokstaven man vill skriva och det antal prickar som står ovanför rutnätet. Illustrationen ovan visar hur man ritar Ä.

Testa själv