Förskjutningschiffer

Ett förskjutningschiffer, även kallat Caesar-chiffer eller rullningschiffer, är ett mycket välkänt och mycket enkelt chiffer som bygger på att man förskjuter varje bokstav ett förbestämt antal steg. Illustrationerna på den här sidan använder en (1) bokstavs förskjutning. För att avkoda ett mottaget meddelande förskjuter man bokstäverna i motsatt riktning. Enkelt.

Eftersom chiffret ”rullar runt vid slutet” (Ö blir A om man förskjuter ett steg) lämpar det sig utmärkt för att ritas som en ”bokstavssnurra” (skriv ut två ordhjul i olika storlekar och fäst i mitten):

Vill du skriva ut ordhjulet kan du använda vår PDF-fil med de yttre och inre bokstavshjulen på varsina sidor.

Testa själv