Våra samarbetsparter

För att kunna ha en bra och rolig scoutverksamhet så samarbetar vår kår med en rad organisationer.

Equmenia

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisationer.

Vår kår betalar medlemsavgift till Equmenia, vilket bland annat innebär att våra ledare och scouter är försäkrade under våra aktiviteter. För att möjliggöra detta så rapporterar vi närvaro till Equmenia.

Det är också via Equmenia som vi på hösten deltar i Kämpaleken och på våren deltar i Tunnelbanejakten.

Nacka kommun

Kommunen betalar ut bidrag för att stödja föreningslivet i kommunen. Bidragets storlek baseras på antalet barn som deltar på våra aktiviteter. För att möjliggöra detta så rapporterar vi närvaro till Nacka kommun.

Bilda

Studieförbundet Bilda erbjuder studiecirklar och liknande verksamhet. På prov, och på initiativ från Bilda, så är våra scoutaktiviteter registrerade som studiecirklar och våra scoutledare räknas som cirkelledare. Detta innebär att vi kan få ekonomiskt stöd från Bilda. För att möjliggöra detta så rapporterar vi närvaro till Bilda.

Kommande samarbeten?

Det finns planer på att börja samarbete med KFUM för att öka intresset för vår tonårsverksamhet.