Välkommen till Nacka SMU

År 2007 var det 100 år sedan Robert Baden Powell drog igång det som idag är en världsomspännande ungdomsrörelse. Det finns runt 100.000 scouter enbart i Sverige, varav ca. 20.000 inom SMU, och här i Nacka är vi ungefär 20 stycken. Vi skulle dock gärna bli fler!

Varje termin har vi en stor blandning aktiviteter då vi, exempelvis…

  • …lär oss vikten av att kunna samarbeta,
  • …lär oss olika sätt att ta hand om vår natur,
  • …lär oss att hantera de verktyg som vi använder oss av,
  • …lär oss hur vi hittar med hjälp av bland annat karta och kompass men det finns även andra sätt att hitta rätt,
  • …testar olika former av scouthantverk,
  • …lär oss grundläggande sjukvård och hur man agerar i krissituationer.

Minst en gång om året åker vi på hajk eller läger och ser hur bra vi kommer ihåg det vi lärt oss under terminen. Sedan har vi såklart en stor mängd roliga lekar och andra lustigheter att lära ut.