Stretch

Det här är på sätt och vis en snabbare och enklare variant av Split.

Stretch-leken

Utrustning:

  • Föremål som inte rullar iväg och som inte är allt för omtåligt (ex. kåsa, diskborste, plastflaska, burklock…)

Instruktioner:

  1. Ställ er i en ring på ungefär en armlängds avstånd från varandra.
  2. En person börjar med att placera ut föremålet på marken och ”inom räckhåll” för nästa person i ringen. Föremålet får inte kastas.
  3. Nästa person i ringen ska nu placera valfri fot vid föremålet. Man får inte ha andra kroppsdelar än fötter och händer i marken (och det är alltid fötterna som ska flyttas till föremålet som placeras ut). Man får välja vilken fot man flyttar utifrån vilken fot som är närmast det utplacerade föremålet. Det är bara en fot som får flyttas ”per gång”, så man får exempelvis inte rotera ett halvt varv genom att byta plats på fötterna. Den foten som inte flyttas får dock ”rotera på stället”.
  4. Målet är att få nästa person i ringen att inte längre kunna sträcka ut benen längre, precis som i Split.

Stretch på stenbumlingVarianter och tilläggsregler om man vill göra leken intressantare:

  • Personen som placerar ut föremålet får välja vilken fot som den andre ska flytta.
  • Håll till i en backe, nära en stor sten eller annat som ”gör miljön lite mer utmanande”.