Station 7 på Kämpaleken

Glada funktionärerIgår var det Kämpalek, Equmenia Stockholms årliga scouttävling. Längs stigarna i Lida friluftsområde så fanns åtta stationer som ett 30-tal patruller skulle genomföra, och det genomfördes naturligtvis galant. Tyvärr kunde dock inga patruller från Nacka deltaga den här gången, vilket dock hade fördelen att vi hade gott om funktionärer på vår station eftersom inga ledare behövde följa med scouter längs spåret.

Vi från Nacka Equmenia hade hand om den sjunde stationen och temat var ”Internationellt” (andra kontroller var exempelvis ”Eld”, ”Kims lek” och ”Ögonmått”). Vår station gick ut på att para ihop bilder med varandra. En scout kommenterade dock hela stationen med att detta minsann inte var sådant vi håller på med på scouterna utan mer är sånt som lärs ut i skolan, men vi håller inte med. Många bilder föreställde djur och natur, vilket har en direkt koppling till scoutlagen ”en scout lär känna och vårdar naturen”. Vidare så kan hela konceptet med en internationell station kopplas till målspåren Aktiv i samhället och Förståelse för omvärlden.

Vår station gick som sagt ut på att para ihop bilder. Tre och tre eller fem och fem beroende på åldersgrupp. Alla bilderna, med några undantag, var relaterade till specifika länder. Exempelvis den australienska flaggan, Uluru (Ayers Rock) och en koala. Överlag tycker vi ledare att det gick mycket bra för scouterna, vilket vi tolkar som att scouterna är duktiga och att svårighetsgraden var lagom.

Parar ihop bilderSom goda ledare så pratade vi om dagen på vägen hem och kom fram till ett par saker:

  • Spårarna skulle para ihop flaggor, nationsnamn och kartbilder. Det var knepigt för många (även om ett par patruller var mycket duktiga och fick full pott). Överlag så har spårare har ingen koll på kartor, de vet i alla fall inte var länderna Kina och Indien ligger i världen. Detta var något vi borde insett när vi planerade stationen.
  • Svårighetsgraden för upptäckare, äventyrare och utmanare var bra.
  • Många upptäckarpatruller var klara i förtid men långt ifrån alla. Vi hade en del ”bildgrupper” som alla hade helt rätt på men också några som var enklare att förväxla (exempelvis om ”fish and chips” är brittiskt eller amerikanskt).
  • Det var kul att se att alla äventyrare och utmanare kände igen Malala Yousafzai (de äldre scouterna hade en grupp bilder på berömda aktivister). Många kände också igen Rosa Parks. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi och Linnea Claesson var knepigare.

Slutligen: Det är kul att vara många funktionärer på en och samma kontroll.

Här är bildserierna för de olika åldersgrupperna:

För spårare

För spårare

För upptäckare

För upptäckare

För äventyrare och utmanare

För äventyrare och utmanare (serierna placerade kolumnvis)