Sammanfattning av föräldramötet

Här kommer en kort sammanfattning av vad som sades på föräldramötet.

Kämpaleken, 24 september.

 • Som det ser ut nu är det för få som anmält sig och vi kommer därför inte att deltaga i år (om inte många anmäler sig närmaste dagarna).
 • Mer information: http://www.nackasmu.se/kampaleken-2016

Nackafejden

 • Som det ser ut nu kommer vi ställa upp med en patrull i Nackafejden.
 • Nästa måndag kommer vi ägna åt att öva på problem vi kan komma att ställas inför under fejden, exempelvis att göra upp eld eller att lösa problem i grupp.
 • Tid: 8 oktober, från ungefär 9:00 och fram till lunch.
 • Mer information: http://www.nackasmu.se/nackafejden-2016

Korvgrillning på Kilsvikens båtklubb, 8 oktober kl. 10-13.

 • Två gånger per år brukar vi tjäna in pengar till kåren genom att servera fika och varmkorv på Kilsvikens båtklubb.
 • Detta är något som tonåringarna bör/ska ansvara för, som vanligt. Detta inkluderar att baka bullar och limpor någon dag innan och sedan vara på plats och grilla korv på lördagen. Alla tonåringar förväntas ställa upp och göra något, men man brukar inte behöva både baka fikabröd och dessutom vara på plats på lördagen.

Hajken

 • Alla nio som hittills fyllt i anmälningen vill med på hajken, så vi räknar med att vi blir 10-15 scouter (plus ett par ledare och föräldrar).
 • Vi kommer faktiskt sova inomhus, så kraven på sovsäck är inte så stora.
 • Alla ska packa i ryggsäck (inga sportväskor). Kåren har några ryggsäckar, och liggunderlag, att låna ut.
 • Vi kommer ha en hajk även i vår, precis som vi brukar, men datumet sätts inte förrän i början av nästa år.
 • Mer information: http://www.nackasmu.se/vad-ar-en-hajk

Anmälan

Lägret

 • Eftersom lägret är dyrare, och längre, än vanliga läger så är intresset svalt bland föräldrarna till barnen som precis börjat (och som därmed också är yngst). Det är, av förståeliga skäl, svårt att sia om framtiden när ens barn precis börjat på scouterna.
 • Intresset är betydligt högre bland våra tonåringar och vi räknar med att hela tonårspatrullen kommer att åka med på lägret.
 • Om det blir så att bara de äldre vill, eller har möjlighet att, åka på lägret så kan det bli så att kåren arrangerar en extra hajk tidigare på sommaren för de yngre (men detta får vi återkomma till senare om det blir aktuellt).
 • Det är sannolikt att scouterna, oavsett om de ska på ”extra sommarhajk” eller om de ska på jättelägret, kommer behöva hjälpa till med att samla in pengar för att minska kostnaderna. Detta gäller i första hand tonåringarna, exempelvis genom att sälja korv i samband med torrsättningen vid Kilsvikens båtklubb.
 • Så här skriver de som planerar lägret om kostnaden:
  ”Vi strävar efter att kostnaden för att delta i Jamboreen ska vara så låg som möjligt. Förutom deltagaravgifter finansieras Jamboreen bland annat genom sponsring och inte minst med enormt många ideella timmar från scouter runt om i hela landet. Grundprincipen är dock att Jamboreen bär sina egna kostnader.”
 • Vi vet inte när sista anmälningsdatum för lägret, men det är mycket gott om tid kvar.