Protokoll från årsmötet

Här kommer dokumenten från årsmötet den 18 februari:

Protokoll

Årsredovisning 2019

Bokföring 2019 – Summeringar per konto