Ny börjar vårterminen

Nu börjar vårterminen:

  • De som är 8-12 år (spårare och upptäckare): måndag 23 jan, 18:30-20:00.
  • De som är tonåringar (äventyrare och utmanare): onsdag 25 jan, 19:00-21:00.

I kalendern syns både tonåringarnas program (allt som heter ”Tonår”) och de yngres program (allt annat). Längst ner i kalendern finns, som vanligt, länkar för att lägga in programmet i din mobiltelefons kalender.