Mindre olycka

Nacka Equmenias handlingsplan för problemsituationer gällande

Mindre olycka

Exempel på situationer då denna handlingsplan kan användas:

 • Blodsockerfall
 • Brutna/vrickade kroppsdelar på en vanlig måndagkväll
 • Det börjar brinna
 • Det börjar brinna i gräs när spritkök tänds på hajk.
 • Det börjar brinna i samband med matlagning
 • Scout klämmer finger mellan två stockar.
 • Scout vrickar foten under spårning på hajk eller läger.
 • Slicka på räcket och fastna när det är is på en vanlig måndagkväll
 • Tung stock faller ned på en scouts fot.
 • Under en cykelspårning då scouterna är ute själva så ramlar en av scouterna ner i ett dike och stukar foten.
 • Vrickade kroppsdelar på ett läger/hajk.

Handlingsplan

Gör så här om situation uppstår:

 1. Ta hand om skadan. Släck elden.

Mer läsning:

Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 1. Fyll på första hjälpen-väskan.
 2. Vid behov: Serva brandsläckare

Förebyggande åtgärder

De här åtgärderna är till för att förebygga att en kris uppstår och/eller för att underlätta arbetet utifall att en kris trots allt uppstår.

Åtgärder för att förebygga problem i allmänhet:

 • Hälsa: Ha passande kläder, ex. inga sandaler när slanor bärs eller långa byxor i skogen.
 • Eld: Lär scouterna att de bara får hälla sprit i Trangia-brännare om de kan hålla brännaren i handen.
 • Lär scouterna att aldrig släppa en slana. Om det är tungt ska du stanna och lugnt lägga ner slanan så att du kan ta ett nytt grepp när du vilat några sekunder.
 • LABC: Se till så att första hjälpen-väskorna alltid är påfyllda.
 • Eld: Ha alltid brandfilt och brandsläckare nära till hands när vi eldar.
 • Eld: Ha alltid en hink vatten nära öppen eld.
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga scouter ska finnas lättillgängligt mha. mobiltelefon.
 • Eld: Kontrollera brandsläckare årligen.
 • Eld: Kontrollera att brandsläckarens mätare står på grönt.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med vanlig scoutkväll:

 • LABC: Stora Första hjälpen-väskan ska alltid ligga på samma plats i scoutlokalen.
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga scouter ska finnas utskrivet på papper och ligga på en speciell plats i scoutlokalen. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med hajk och läger:

 • LABC: Stora Första hjälpen-väskan ska ligga i lägerköket.
 • LABC: Första hjälpen-väska ska med ut på vandringar.
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga deltagare ska finnas utskrivet på papper och ligga i en låda i köket. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.