Konflikter

Nacka Equmenias handlingsplan för problemsituationer gällande

Konflikter

Exempel på situationer då denna handlingsplan kan användas:

 • Konflikter
 • Mobbning/trakasserier
 • Scout blir arg på annan scout och river sönder dennes sovsäck.
 • Scouter bråkar
 • Två scouter i en patrull börjar ofta bråka/tjafsa med varandra och det gör att hela gruppen tappar motivation, drivkraft och energi.
 • Under ett läger så sprider några unga scouter förnedrande bilder av andra scouter på sociala medier.
 • Under hajk trakasseras scouter och ledare av andra personer ute i skogen.

Handlingsplan

Konflikter inom kåren

Gör så här om situation uppstår en vanlig kväll:

 1. Första åtgärden…Skilja på de som bråkar, få situationen att lugna ner sig. Efteråt prata med de som bråkade/hade en konflikt. Är du ensam ledare, vänta tills du får hjälp av en till för att lösa konflikten.
 2. Andra åtgärden… Prata enskilt med scouterna för att få höra just de enskilda scouternas beskrivningar om den upplevda situationen.
 3. Prata med scoutledarna som grupp, så att alla ledare känner till vad som hänt och vad som sades.

Om problemen kvarstår:

 • Ta upp det med de bråkande scouterna veckan efter om problemen kvarstår.
 • Ta upp det med de bråkande scouternas föräldrar om problemen trots allt inte minskar.
 • Överväg att förändra patrullerna, antingen under terminen eller i samband med att nästa termin börjar. På läger kanske det är möjligt att scouter byter tält.

Konflikter med andra kårer

Gör så här om situation uppstår under ett läger eller en hajk:

 • Skilj på de som bråkar, få situationen att lugna ner sig. Prata med scouten från vår kår för att höra hens version av vad som hänt.
 • Kontakta scoutledare från den andra kåren för att berätta vad som hänt.
 • Kontakta kaplan eller annan ansvarig från lägret för att få hjälp om det inte går att lösa på egen hand.

Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 • Eventuellt ha ett möte med scoutledarna för att reda ut vad som hände, hur situationen löstes och om det är något som ska föräldras i kåren för att undvika liknande problem i framtiden.

Mer läsning

Förebyggande åtgärder

De här åtgärderna är till för att förebygga att en kris uppstår och/eller för att underlätta arbetet utifall att en kris trots allt uppstår.

Åtgärder för att förebygga problem i allmänhet:

 • Eftersom barn ofta har svårt att känna igen sarkasm och ironi så är det viktigt att inte dra elaka skämt där bara vuxna förstår att det är ett skämt. Barn som hör kan uppfatta det som att de vuxna är elaka mot varandra, vilket i sin tur kan uppmuntra barnen att vara elaka mot varandra.
 • Ledare bör prata med någon som är kunnig om konflikthantering bland barn och unga. Alternativt se föreläsning på Youtube.
 • Det ska finnas en person, gärna kurator eller pastor, som kåren kan kontakta om vi skulle behöva diskutera konflikter i framtiden.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med vanlig scoutkväll:

 • Gör trivselregler som man kan ha uppsatta på väggen, exempelvis inga mobiltelefoner, att alla räcker upp handen när de vill säga något osv. Ledare sätter upp merparten av reglerna och scouterna får komma med egna förslag så att alla känner sig delaktiga.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med hajk och läger:

 • Var tydlig med vem som ska diska och laga mat.
 • Säkerställ att alla på lägret har samma syn på under vilka tider som det ska vara tyst på lägerområdet, hur ficklampor ska användas kvällstid osv.