Inför lägret

Ikväll förberedde vi oss på läger genom att (1) tävla i att packa ryggsäck och (2) köra Split.

Hur tävlar man i att packa ryggsäck? Först ska packningen (tröjor, liggunderlag, bestick, ficklampa, täljkniv, strumpor, regnställ mm.) ner i ryggsäcken. Därefter ska man få upp sakerna som ropas upp. För att förhindra ”fusk” genom att bara ösa ut ryggsäcken på marken/golvet så blir det tidspåslag om man själv eller någon del av packningen befinner sig utanför den kvadrat som man tillåts befinna sig inom.

Poängsättning: 1 poäng per sekund man tar på sig (minst poäng vinner alltså).

Varför behöver man öva på Split inför ett läger? Dels för att det är kul lek i största allmänhet och dels för att det är utmärkt lek att köra på läger om man har för mycket fritid!