Inför höstterminen

Höstterminen börjar ett par veckor efter att skolan börjar, vilket brukar innebära sista veckan i augusti eller första veckan i september.

Vi har blivit fler de senaste två terminerna och för att kunna fortsätta ha hög kvalitet i verksamheten kommer vi delvis organisera oss lite annorlunda i höst:

Spårare:

I höst ska vi pröva att nytt sätt att dela in oss i patruller, vilket förhoppningsvis ökar samhörigheten, vilket vi hoppas ökar både tryggheten, engagemanget och närvaron. Rent konkret så kommer vi bilda två patruller med 6-8 scouter och 2 ledare vardera.

Vi kommer dela in scouterna i patruller utifrån hur ofta scouterna brukar dyka upp, hur de är som personer och hur länge de varit med på scouterna.

Upptäckare:

Flera av vårens spårare kommer bli upptäckare i höst, samtidigt som vi förstås hoppas att alla de nuvarande upptäckarna stannar kvar. Med andra ord kommer vi bli ungefär dubbelt så många upptäckare i höst. Troligtvis kommer vi behålla den nuvarande patrullen och låta de ”nya” bilda en egen patrull.

Äventyrare och Utmanare:

Inga förändringar är planerade.