Inför hösten

Till hösten kommer det ske en del förändringar i patrullsammansättningarna. Varför? Jo, för att många byter åldersgrupper. Om vi har samma deltagare i höst som vi haft under våren så kommer vi att ha få spårare, ett litet gäng upptäckare och en förhållandevis stor grupp äventyrare. I början av hösten kommer ledare och scouter komma överens om hur vi vill lägga upp höstterminen. Vi hoppas självklart att alla som varit med i vår även vill vara med i höst, och vi hoppas även kunna locka tillbaka några som inte varit så aktiva senaste tiden.

Att ett flertal upptäckare blir äventyrare i och med att de börjar sjuan i höst är något som vi ledare ser fram emot med spänning. En större grupp tonåringar kommer på flera sätt förändra programmet jämfört med tidigare år och vi hoppas att alla, både nya och gamla tonårsscouter, kommer att trivas.

En annan förändring i höst är att medlemsavgiften höjs från 300 kr/läsår till 400 kr/läsår. Höjningen är dels för att kåren ska kunna köpa in personlig utrustning som kan lånas på hajker/läger och dels för att vi behöver justera för det senaste decenniets allmänna prisökningar.

Om tonårsgruppen

Tonåringarna, dvs. de som går i sjuan eller högre, träffas varannan onsdag kl. 19-21. Med andra ord träffas de färre gånger än spårare/upptäckare men i gengäld är varje träff något längre.

Om spårarna och upptäckarna oftast gör praktiskt övningar så gör äventyrarna oftast mer sociala övningar. Fokus är oftast mer på gemenskap än på att jobba med händerna. Inför hösten kommer vi ledare att göra ett förslag på höstprogram som vi sedan, när terminen börjar, diskuterar med scouterna. Det kommer därför finnas stora möjligheter för scouterna att påverka hur höstprogrammet ska se ut.

Värt att nämna är också att tonåringarna har samma årsavgift som de yngre. Eftersom tonåringarna ibland åker på aktiviteter i stil med höghöjdsbana och bowling så tillkommer ibland extrakostnader för specifika kvällar, precis på samma sätt som för hajker och läger.