Illamående, huvudvärk och migrän

Nacka Equmenias handlingsplan för problemsituationer gällande

Illamående, huvudvärk och migrän

Exempel på situationer då denna handlingsplan kan användas:

 • Huvudvärk på en vanlig måndagkväll
 • Huvudvärk på ett läger/hajk
 • Kraftig huvudvärk med illamående (migrän)
 • Scout får migrän under hajk eller läger.

Handlingsplan

Gör så här om situation uppstår:

 1. Kolla om den drabbade blir hjälpt av:
 1. skugga
 2. solhatt eller keps
 3. huvudvärkstablett
 1. Personen kan behöva ligga tyst och mörkt, ex. i tält.

Mer läsning:

Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 1. Fyll på med nya huvudvärkstabletter.

Förebyggande åtgärder

De här åtgärderna är till för att förebygga att en kris uppstår och/eller för att underlätta arbetet utifall att en kris trots allt uppstår.

Åtgärder för att förebygga problem i allmänhet:

 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga scouter ska finnas lättillgängligt mha. mobiltelefon.
 • Hälsa: Allergiinformation för samtliga scouter ska finnas lättillgängligt mha. mobiltelefon.
 • LABC: Första hjälpen-väskor ska innehålla huvudvärkstabletter. Både för barn och vuxna. Både brustabeller och sådana som sväljs.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med vanlig scoutkväll:

Åtgärder för att förebygga problem i samband med hajk och läger:

 • Hälsa: Se till så att scouter, och ledare, dricker ordentligt med vatten (även när det är molnigt eller kyligt). Yngre barn behöver mer vatten i förhållande till kroppsvikt än vad tonåringar och vuxna behöver.