Hemlängtan och oro

Nacka Equmenias handlingsplan för problemsituationer gällande

Hemlängtan och oro

Exempel på situationer då denna handlingsplan kan användas:

 • Hemlängtan
 • Mörkrädd på ett läger/hajk
 • Scout får hemlängtan på hajk eller läger.
 • Vara utanför eller känna sig ensam på en vanlig måndagkväll
 • Vara utanför/känna sig ensam på ett läger/hajk

Handlingsplan

Gör så här om situation uppstår:

Hemlängtan

 • Distrahera. Prata om annat. Fokusera på roliga saker som kommer hända imorgon, roliga saker som kommer hända på lägerbål osv.
 • Har scouten något gosedjur, filt eller kudde med sig som ger trygghet?
 • Om scouten gråter eller är ledsen på annat synligt sätt så kan det vara en bra idé att ta scouten till tältet eller på annat sätt få scouten till ett annat ställe.
 • “Spel är förströelse som kan vara skönt att sjunka in i när det är känslomässigt svårt, menar Malin Bergström, barnpsykolog”
 • UNDVIK: “En grundhållning är att inte ringa halv nio på kvällen när barnet är lite ledset. Då är det bättre att höra av sig på dagen när allt är som bäst, säger Malin Bergström, barnpsykolog”
 • “Härda ut och fortsätt trösta, det är inte skadligt att vara ledsen. Prata om varför man är ledsen och att det är ok att vara det. Om det finns en orsak till hemlängtan på plats, försök att lösa problemet och inte bara avbryta och åka hem. /Margit Ekenbark, barnpsykolog”

Mörkrädsla

Om det är rädsla för vad som finns i mörkret:

 • Prata lugnande.
 • Vi är många tillsammans.
 • Djur är mer rädda än vad vi är.
 • Det är okej att vara mörkrädd, även vuxna är det.
 • UNDVIK att skuldbelägga den som är mörkrädd.

Oro för mer abstrakta saker

Om det är rädsla för något mer abstrakt (ex. skiljsmässa, död, mördare).

 • Fråga scouten varför hen är oro för detta? Finns det något som tyder på att oron är befogad?
 • I fallet med skiljsmässor så kan du nämna att en del skiljsmässor är bra, exempelvis om föräldrarna inte kan hålla sams och bråkar hela tiden. Då kanske det är bättre att bo på olika håll.
 • Oro för död och andra “mörka ämnen” kan hanteras genom att prata lugnande, att prata om något annat (distrahera). En del, något äldre, scouter kan du eventuellt ta ett längre samtal med om det verkar befogat.
 • UNDVIK att skuldbelägga den som är drabbad.

Känsla av utanförskap:

 • Om problemet beror på andra scouter:
 • Inkludera alla i lekar. Ledare bestämmer grupperna så att kompisgäng bryts upp.
 • Namnlekar och “bingo” för att de ska lära känna varandra bättre.
 • Är scouten medvetet eller omedvetet utesluten av andra scouterna? Handlar det om mobbing eller bara att några scouter är ett kompisgäng även privat?
 • Medveten exkludering (något får inte komma in i kompisgänget):
 • Ta diskussion med båda parter, men var för sig.
 • Bryta små grupper så att det blirk 2+2 istället för 3+1.
 • Omedveten exkludering (någon kommer inte in i kompisgänget):
 • Kör inkluderande aktiviteter, exempelvis lära-känna-lekar eller olika samarbetsövningar.
 • Påminn om att låta alla vara med.
 • Gör eventuellt gruppen medveten om att beteendet är ett problem men skuldbelägg ingen part utan diskutera situationen utifrån vad som behöver göras för att den inte ska uppstå igen.
 • Om problemet beror på att scouten känner sig utanför utan att finns något objektivt som tyder på att de andra utesluter scouten:
 • Prata med hela gruppen för att alla ska få säga hur de känner. Se till så att alla hör och förstår hur de andra känner.
 • UNDVIK att skuldbelägga den som är utanför.

Mer läsning:

Bra frågor att utgå från:

 • Behöver föräldrar kontaktas? Har vi kontaktinformationen?
 • Hur många ledare behövs för att hantera situationen?
 • Vilka misstag är lätta att göra?
 • Hur snabbt måste åtgärderna utföras? Vad händer om något sker långsammare?

Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 1. Följ upp dagen efter för att se om det blivit bättre (i fall då det inte riskerar att riva upp problemet igen).
 2. Om det finns tecken på mobbning ska föräldrar kontaktas.
 3. UNDVIK att prata med föräldrar om scouten inte uttryckligen godkänt det.

Förebyggande åtgärder

De här åtgärderna är till för att förebygga att en kris uppstår och/eller för att underlätta arbetet utifall att en kris trots allt uppstår.

Åtgärder för att förebygga problem i allmänhet:

Åtgärder för att förebygga problem i samband med vanlig scoutkväll:

Åtgärder för att förebygga problem i samband med hajk och läger:

 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga deltagare ska finnas utskrivet på papper och ligga i en låda i köket. Kontrollera dock att enbart information som vem som helst får känna till inkluderas.
 • Trygghet: Be föräldrar kontakta oss ledare om de misstänker att deras barn kommer få hemlängtan.
 • Trygghet: Minska risken för hemlängtan genom att uppmana föräldrar att inkludera “något tryggt”, i stil med gosedjur eller kudde, i barnens packningen.
 • Ha kakor eller annat sött nära till hands i lägerköket utifall att en ledare behöver gå och fika med en scout som behöver “distraheras” eller behöver “ha ett längre enskilt samtal”.
 • Trygghet: Se till att det finns ficklampor nära till hands i tälten.