Hav och sjö

Nacka Equmenias handlingsplan för problemsituationer gällande

Hav och sjö

Exempel på situationer då denna handlingsplan kan användas:

 • Drunkning.
 • Drunkningstillbud.
 • På en kanothajk i skärgården så råkar en patrull ut för ett regnoväder under en längre etapp och patrullen paddlar åtskilliga kilometer vilse.
 • Scout ramlar från en brygga, slår i huvudet, ramlar medvetslös ner i vattnet och är under vattenytan i en halv minut innan en ledare får upp hen till ytan.
 • Vattenolyckor på ett läger/hajk.

Handlingsplan

Drunkningstillbud eller drunkning

Gör så här om situation uppstår:

 1. Få upp personen ur vattnet.
 1. Om andningsstopp: Försök ge fem inblåsningar redan i vattnet.
 1. Om andningsstopp: Påbörjar HLR så snabbt som möjligt.
 2. Ring SOS.
 3. Dela upp ledarna med två olika roller:
 1. Ledare som tar hand om den skadade scouten. Försök hålla scouten varm.
 2. Ledare som tar hand om övriga scouter. Försök hålla koll på de övriga scouterna så att de inte råkar illa ut eller försvinner iväg i panik.
 1. Kontakta den skadade scoutens föräldrar.
 2. I samband med läger/hajk: Kontakta ledare på hemmaplan. Denna ledare ledare ansvarar för följande:
 1. Kontaktar övriga scouters föräldrar för att informera dessa om att en olycka inträffat och att deras barn är i säkerhet.
 2. Kontaktar Scouterna och Equmenia för informera om vad som hänt.
 1. Scouternas journummer: 08-568 432 22.
 1. Kontakta kyrkan.
 1. I samband med läger/hajk: Ledare tar tillsammans beslut om huruvida lägret eller hajken ska avbrytas.

Mer läsning:

Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 1. Kontakta Scouterna eller Equmenia för rådgivning gällande hur terapisamtal med scouter, ledare och föräldrar bör hanteras.
 2. Uppdatera rutiner för att säkerställa att liknande olyckor inte händer igen.

Kanot åker vilse under gemensam färd

Gör så här om situation uppstår:

 1. Hela gruppen stannar på ett ställe och två ledare åker för att hämta upp de som kommit vilse.
 2. Kolla så att kanoterna har mobil, kompass och sjökort. (Kanoten som åker iväg och kanoten som stannar kvar.)
 3. Om den saknade kanoten inte hittats efter ungefär en timme så ska SOS kontaktas.
 4. Om den saknade kanoten inte hittats efter ytterligare tid så följer samma aktiviteter som vid drunkningstillbud:
 1. kontakta föräldrar till de scouter som tappats bort.
 2. kontakta ledare på hemmaplan som i sin tur kontaktar övriga föräldrar och Scouterna/Equmenia.

Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 1. Om scouterna hittades efter lång tid: Kontakta Scouterna eller Equmenia för rådgivning gällande hur terapisamtal med scouter, ledare och föräldrar bör hanteras.
 2. Uppdatera rutiner för att säkerställa att liknande olyckor inte händer igen.

Scouter åker ut med kanot på egen hand

Gör så här om situation uppstår:

 1. Försök kontakta scouterna via telefon. Fråga övriga scouter om de vet något.
 2. Om det finns ledare som kan avvaras: Ledare åker ut med kanot för att mer eller mindre planlöst leta efter de saknade scouterna. Säkerställ att både ledarna som stannar kvar och ledarna i kanoten har telefon och sjökort.
 3. Om ledare inte kan avvaras så bör rutiner för “åker vilse under färd” följas.

Efterarbete

Efter att det akuta/direkta problemet har hanterats så ska följande göras:

 1. Om scouterna hittades efter lång tid: Kontakta Scouterna eller Equmenia för rådgivning gällande hur terapisamtal med scouter, ledare och föräldrar bör hanteras.
 2. Uppdatera rutiner för att säkerställa att liknande olyckor inte händer igen.

Förebyggande åtgärder

De här åtgärderna är till för att förebygga att en kris uppstår och/eller för att underlätta arbetet utifall att en kris trots allt uppstår.

Åtgärder för att förebygga problem i allmänhet:

 • LABC: En gång per år ska ledare repetera HLR på vår HLR-docka.
 • Trygghet: Alla ledare ska öva på att kasta livboj.
 • Trygghet: Klädsim med scouter och ledare.
 • Trygghet: Öva på att kasta livlina med scouter och ledare.
 • Trygghet: Ha livboj eller kastlina nära till hands när vi är vid vatten.

Åtgärder för att förebygga problem i samband med vanlig scoutkväll:

Åtgärder för att förebygga problem i samband med hajk och läger:

 • Trygghet: Utse ledare som inte åker med på hajk/läger, eller representant från kyrkan, att vara kontaktperson på hemmaplan utifall att något allvarligt skulle hända. Denna person ska ha deltagarlista med telefonnummer till deras föräldrar (inte listan över alla scouter och deras kontaktuppgifter).
 • Trygghet: Innan vi åker iväg så går vi igenom med både ledare och scouter vilken rutt i ska ta enligt sjökortet.
 • Trygghet: Informera scouter om att om de åker vilse när vi paddlar kanot så är det viktigaste att ta sig till land och att göra sig synlig från land. Påminn scouterna om att de kan ringa scoutledarna eller föräldrar om de har med sig egna mobiltelefoner.
 • Trygghet: Om möjligt på kanothajk, låt gärna scouterna bada med flytvästen för att känna hur den fungerar och hur den vänder scouterna på rygg (till skillnad från enkla flythjälpmedel).
 • Trygghet: Gå igenom sjö- och båtvett med alla scouter precis innan vi åker ut.
 • Trygghet: Ledare ska alltid agera badvakt när scouter badar. Minst en ledare per fem scouter. Om det är flera badvakter så är det viktigt att dessa fokuserar på att vara just badvakter och inte bara småpratar med varandra. Om det finns en brygga så bör en badvakt stå på land och en stå på bryggan.
 • Trygghet: Alla ska ha flytväst på sig i kanot.
 • Information: Kontaktuppgifter för samtliga scouter ska finnas lättillgängligt mha. mobiltelefon.
 • Information: Ledare ska ha telefonnummer till sjöräddningen när vi är ute och paddlar.
 • Trygghet: Scouter över 15 år får gå och bada på egen hand men ingen får bada själv.
 • Trygghet: Bekräfta att alla deltagare kan simma 200 meter.
 • Information: Ha utskrift av relevanta handlingsplaner i vattentät påse i två olika kanoter när vi är ute och paddlar.