Framgång och drömjobb

Uppnå målÄven denna termin avslutar vi varje tonårsträff med att diskutera en intressant frågeställning. Ibland något religiöst eller andligt och ibland något som har med samhälle och normer.

Första frågan för terminen var:
Vad är framgång?

Diskussionen fokuserade en hel del på jobb och yrken. Scouternas drömjobb visade sig vara allt från modefotograf och sjukgymnast till SCB-tjänsteperson och förskolelärare. Yrket i sig var dock inte hela historien utan även antalet år inom yrket påverkade scouternas syn på om personen uppnått framgång eller inte. Även idéer som ”framgång är att uppnå det man sätter sig för att göra” togs upp. Ytterligare något som togs upp var MMA (mixed martial arts) och där har ledare Mikael en del att säga om varför MMA och scouting är oförenligt.

Frågan om vad framgång innebär är plockad från vår sida med snabbdiskussioner. Där listas de här relaterade frågorna som kan användas för att få igång tankarna: Når du framgång genom att fokusera på målet eller vägen till målet? Kan du vara framgångsrik utan att någon annan anser att du är det? Finns det universella mått på framgång? Hur skiljer sig framgång mellan olika kulturer och grupper av människor? Hur skiljer sig din syn på framgång från dina föräldrars syn på framgång?

Fler åsikter om framgång finns här: