Artiklar i kategori 8-10 Spårare

Linjen

En värderingsövning där deltagarna placerar sig på en linje på marken baserat på i hur hög grad de håller med om ett påstående. När deltagarna placerat sig på linjen kan man se om någon vill kommentera sin placering. Övningen är väldigt enkel och passar därför alla åldersgrupper. Ålderspassning görs därför genom valet av påståenden att […]

Chip Chip Cordi Cordi

Två planhalvor som är avgränsade på alla sidor. En från det ena laget skall över på motståndarens sida och kulla så många som möjligt. Tricket är att den som ska kulla måste säga ”chip chip” eller ”cordi cordi” hela tiden på motståndarens sida och på bara ett andetag. Andas personen kan hen bli kullad av […]

Djurleken

Deltagarna står i en ring. Lekledaren i mitten. Lekledaren pekar på en person och säger ett djur (elefant, myrslok eller kanin). Den som blivit utpekat är mitten av djuret och deltagarna brevid är huvud resp. rumpa på djuret. De tre ska nu gestalta djuret i fråga. Den av de reagerar långsammast av de tre får […]