Årsmöte 2015: Dagordning

Den 23 februari kl. 19.00 är det årsmöte i kåren.

Alla medlemmar, unga som gamla, varmt välkomna.

Dagordning:

 1. val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet,
 2. fastställande av dagordning,
 3. fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt,
 4. verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår samt revisionsberättelsen,
 5. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
 6. riktlinjer för kommande verksamhetsår,
 7. fastställande av eventuell medlemsavgift,
 8. val av förtroendeposter,
  1. val av styrelsens ordförande, tillika ordförande för föreningen,
  2. val av vice ordförande och kassör,
  3. val av revisor och en revisorssuppleant,
  4. val av övriga funktionärer,
  5. val av två ledamöter till valkommittén,
  6. val av ombud till equmenias riksstämma samt region Stockholms regionstämma,
  7. val av ombud till Nacka missionsförsamlings styrelse,
  8. val av ombud till övriga organisationer,
 9. förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen, samt
  1. diskussion om medlemsskap per kalenderår eller medlemsår
  2. aktuellt läge gällande rekrytering av nya scouter
 10. övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.

Mötes övriga frågor kommer, sannolikt, handla om nyrektrytering och Repet-statistiken.

PS. Meddela gärna till mikael(snabel-a)nackasmu.se om du tror att du kommer vara med på årsmötet, så att vi kan fixa tillräckligt med fikabröd 🙂