Årberättelsen för 2021

Ledare under året: Anna Steen, Anders Steen, Ellen Ekström, Mikael Svensson, Tomas Ericson och Stina Lundgren Högblom.

Aktiviteter för spårare/upptäckare

Under vårterminen var det scouter varannan vecka pga pandemin, men det blev ändå sju kvällar, alla kvällar höll till utomhus. Vi hade en ganska jämn skara med scouter närvarande på scoutkvällarna, knappt tio scouter varje kväll.

Det gjordes allt ifrån pulkaåkning och hajkbrickor, till eldning, rymdfarkoster och ett mordmysterium “Among us” (som ett tv-spel).

Vi åkte även på ett sommarläger i Issjö tillsammans med andra stockholmskårer.

Ledare som var med under våren var Anders, Ellen, Tomas och Stina (Mikael har inte varit med på plats men fortfarande fixat med allt administrativt.)

Under höstterminen ökade vi upp till varje måndag igen då restriktionerna tillät det, dock höll vi oss fortfarande mest utomhus. Under hösten var vi också en jämn skara med närvarande scouter, knappt tio varje kväll. Det som gjordes under hösten var bland annat eldning och matlagning, bakat bullar, “scout i test”, spårning och knivkväll. Vi var även med och tävlade på Kämpaleken i Farsta, också det med många andra kårer från Stockholm.

Ledare som var med hösten var Ellen, Anders Anna, Tomas och Stina. (Mikael har inte varit med på plats men fortfarande fixat med allt administrativt.)

Statistik VT HT

VT -21HT -21
Antal träffar7 st14 st
Antal barn som var med minst en gång12 st14 st
Antal barn per kväll, medelvärdec:a 10 stc:a 8 st
Antal kvällar varje barn var med på, medelvärdec:a 5 stc:a 8 st

Aktiviteter för äventyrare och äldre

Under året har vi inte haft någon verksamhet för äventyrare och utmanare, dels pga av ledarbrist men även för att vi inte haft så många scouter i den åldersgruppen.

Ledarkvällar

Under året har vi ca tre möten per termin där vi bland annat pratat om lägret 2022, vad vi ska göra med våra lokaler, såsom om-målning osv. Vi har även planerat inför terminen och andra speciella kvällar.

Vi har haft en arbetsdag i friggeboden och rensat ordentligt bland våra prylar.

I november hade vi även en ceremoni för Anders som varit ledare i över 25 år som firades med många gamla scouter och ledare.

Ekonomi

Inkomster13 979,50 kr
Utgifter11 770,14 kr
Överskott2 209,36 kr