Fotopubliceringsmedgivande

I samband med hajker och läger, och även en del vanliga scoutkvällar, så tas det en del fotografier när vi har kul tillsammans. En del av bilderna blir så bra att vi gärna vill använda de på vår hemsida, och eventuellt annat reklammaterial. För att undvika missförstånd och för att förenkla ledarnas arbete så vill vi därför ha en underskriven s.k. “modell-release” för alla scouter så att vi vet hur vi får använda eventuella bilder. Det här formuläret ska därför skrivas ut, fyllas i, undertecknas och lämnas till någon av ledarna.

Scoutens namn:     _____________________________________________________

Scoutens födelsedatum: _____________________________

Scoutens adress:    _____________________________________________________

            _____________________________________________________

Bilder på scouten får användas i följande sammanhang:
 Ja  Nej
[  ][  ] I information om, och reklam för, scoutkåren Nacka Equmenia
[  ][  ] I information om, och reklam för, annan scoutrelaterad verksamhet
[  ][  ] I fotografens publika album/fotosamlingar

Övrigt:
 Ja  Nej
[  ][  ] Bilder på scouten får användas på Internet.
[  ][  ] Scoutens namn får nämnas i anslutning till bilderna.


Målsmans namn:     _____________________________________________________

Målsmans e-postadress: _____________________________________________________

Målsmans telefonnummer: _____________________________

Ort och datum:     _____________________________

Målsmans underskrift:  _____________________________

Scoutens underskrift:  _____________________________
Skriv ut artikel.